Thứ Hai, 09/10/2017, 08:28 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo

(Congannghean.vn)-Để lực lượng CAND hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, đòi hỏi mỗi CBCS phải không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật. Vì vậy, công tác giáo dục, đào tạo trong CAND có vai trò quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần xây dựng đội ngũ CBCS Công an vừa hồng vừa chuyên, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó.

Cán bộ Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn sử dụng vũ khí cho lực lượng Công an xã
Cán bộ Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn sử dụng vũ khí cho lực lượng Công an xã

Theo đó, trên cơ sở chiến lược cán bộ của Đảng ủy Công an Trung ương, kết hợp với thực trạng và nhu cầu công tác bồi dưỡng cán bộ, Đảng ủy Công an Nghệ An đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn… chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Trong nhiều năm qua, thực hiện theo các chương trình, kế hoạch, Công an Nghệ An đã phối hợp với các trường như: Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND), Học viện An ninh nhân dân (ANND, Học viện Chính trị CAND, Trung cấp ANND… thường xuyên tổ chức các lớp học để bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho CBCS.

Từ năm 2009 đến giữa năm 2017, Công an Nghệ An đã liên kết với Học viện ANND và CSND mở 4 lớp tại Công an tỉnh, đào tạo trình độ đại học cho 515 đồng chí, 84 đồng chí đào tạo cao học tại Học viện CSND, Học viện ANND; 1.520 lượt đồng chí đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, học tập các chuyên đề do Bộ Công an và các ban, ngành có liên quan tổ chức. Riêng trong năm 2017, Học viện CSND liên kết với Công an Nghệ An đã tổ chức, duy trì 3 lớp liên thông cho 317 học viên là CBCS Công an các đơn vị, địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật cho CBCS,  tạo điều kiện để mỗi CBCS hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới tại địa phương nơi mình công tác.

Ngoài liên kết với Học viện CSND và Học viện ANND, trong quá trình giảng dạy, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ còn thường xuyên phối hợp với các phòng nghiệp vụ mời những cán bộ có kinh nghiệm giảng dạy cho các học viên các khóa đào tạo.

Các học viên tham dự lớp Trung cấp nghiệp vụ Công an xã khóa VII do Công an Nghệ An phối hợp với Trường Cao đẳng CSND I tổ chức
Các học viên tham dự lớp Trung cấp nghiệp vụ Công an xã khóa VII do Công an Nghệ An phối hợp với Trường Cao đẳng CSND I tổ chức

Thực tiễn cho thấy, lực lượng CAND chỉ thật sự vững mạnh về chính trị khi tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng được quán triệt đến tất cả các lĩnh vực công tác Công an; khi mỗi CBCS Công an không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ, bản lĩnh, ý chí chiến đấu và lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Vì vậy, công tác đào tạo lý luận chính trị trong CAND có vai trò quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần xây dựng đội ngũ CBCS Công an vững vàng về chính trị, tư tưởng, đủ năng lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Ý thức rõ điều đó, trong thời gian qua, Công an Nghệ An đã thường xuyên phối hợp với Học viện Chính trị CAND mở các lớp đào tạo cao cấp chính trị và trung cấp chính trị. Riêng trong năm 2017, tại Nghệ An đã có 1 lớp cao cấp lý luận chính trị và 1 lớp trung cấp lý luận chính trị với khoảng 400 học viên tham dự.

Bên cạnh lực lượng chính quy, Công an xã - lực lượng bán chuyên trách thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở cũng thường xuyên được lãnh đạo Công an Nghệ An tổ chức, động viên tham gia các lớp giáo dục đào tạo để nâng cao trình độ về mọi mặt. Lãnh đạo Công an tỉnh luôn xác định Công an xã là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho lực lượng Công an xã luôn được quan tâm, chú trọng. Riêng trong năm 2017, Công an tỉnh có kế hoạch tổ chức 4 lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ Công an xã cho khoảng 550 trưởng, phó trưởng Công an các xã, thị trấn và Công an viên các thôn, bản trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua,  công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ được lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm, theo dõi và chỉ đạo sát sao. Trong suốt quá trình giảng dạy, từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã bám sát quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an, xác định nội dung, chương trình phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đội ngũ cán bộ giảng dạy, giáo viên kiêm nhiệm được trưng dụng tại các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh có tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm đã được tăng cường cùng tham gia giảng dạy đạt về số lượng lẫn chất lượng, đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu giảng dạy. Điều kiện cơ sở vật chất, phòng học, hội trường, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện để mở lớp.

Trong thời gian tới, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Thực tiễn trên càng đòi hỏi lực lượng Công an Nghệ An phải không ngừng nỗ lực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Điều này đặt ra những trách nhiệm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, từ đó xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà “Chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn và uy tín hơn”.

.

Mai Hậu

.