Thứ Tư, 30/05/2018, 07:48 [GMT+7]
Phòng Công tác Chính trị

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vào thành công chung

(Congannghean.vn)-Trong thời gian qua, Công an Nghệ An đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, trở thành đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua “Vì ANTQ”. Thành tựu của Công an Nghệ An trên các lĩnh vực là sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố, bởi nhiều phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương. Trong đó, Phòng Công tác Chính trị đã phát huy vai trò là đơn vị chủ công trong việc tham mưu, phát động và lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua, đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh.

Việc thường xuyên kiểm tra điều lệnh góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh
Việc thường xuyên kiểm tra điều lệnh góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh

Cùng với Công an các tỉnh, thành khác, thời gian qua, lực lượng Công an Nghệ An đã ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị, xã hội. Điển hình như: Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2018; 70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạỵ; các đợt sinh hoạt chính trị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…

Tiếp nối các hoạt động truyền thống, ý nghĩa, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng, của ngành, từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh. Các hội nghị về học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng tiếp tục góp phần định hướng, tuyên truyền sớm, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đến CBCS.

Xác định rõ việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Công an Nghệ An là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ lâu dài, Phòng Công tác Chính trị tiếp tục tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 và phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Từ đó, tạo sức lan tỏa, nhân lên những điển hình tiên tiến, những việc làm hay, ý nghĩa, vì nhân dân phục vụ trong CBCS.

Nội dung thực hiện được đa dạng, phong phú, sát thực với tình hình thực tiễn tại mỗi Công an các đơn vị, địa phương. Các hoạt động triển khai Chỉ thị 05 được thực hiện gắn liền với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Từ đó, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị, chỉnh quân sâu rộng trong toàn lực lượng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ Công an trong lòng nhân dân.

Trên lĩnh vực tuyên truyền, cùng với Báo Công an Nghệ An, đơn vị đã chủ động xây dựng các tác phẩm báo chí, tuyên truyền đậm nét các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an; kết quả các phong trào thi đua “Vì ANTQ”, các mô hình điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt… Từ đó, góp phần cổ vũ, động viên CBCS phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Những chương trình phát sóng của Trang PT-TH Công an Nghệ An đã trở thành “món ăn tinh thần” của nhiều khán, thính giả trên các kênh phát sóng. Các chuyên đề phản ánh về những kết quả nổi bật của Công an Nghệ An, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực đối với việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… Nhiều giải thưởng uy tín tại các kỳ liên hoan đã góp phần chứng minh “thương hiệu” của các kênh tuyên truyền của Công an Nghệ An.

Xác định rõ phong trào thi đua là động lực để Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, suốt thời gian qua, Phòng Công tác Chính trị đã đa dạng hóa các nội dung thi đua khen thưởng. Các đợt thi đua cao điểm và nhiều đợt thi đua ngắn gắn với các ngày truyền thống của các lực lượng nghiệp vụ, tạo khí thế, động lực động viên CBCS hăng hái thi đua lập công.

Bên cạnh đó, đơn vị đã thường xuyên chủ trì tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức giao ban tình hình, kết quả công tác và phân loại phong trào thi đua “Vì ANTQ” trong Công an Nghệ An. Đồng thời, làm tốt việc đánh giá, nhận xét phong trào thi đua đối với Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo tính khách quan, kịp thời, tạo động lực trong phong trào thi đua “Vì ANTQ”. Từ cách làm đổi mới, sáng tạo, phong trào thi đua trong Công an Nghệ An đã tiếp tục góp phần lan tỏa nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến, nhân lên nhiều việc làm ý nghĩa, những cách làm hay trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Một nội dung quan trọng cũng được lãnh đạo Phòng Công tác Chính trị chú trọng là tiếp tục tăng cường siết chặt kỷ cương, điều lệnh, gắn với đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao trong toàn lực lượng. Sau thời gian triển khai Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ” với khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” đã giúp lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuyệt đại đa số CBCS Công an Nghệ An đã có sự chuyển biến rõ nét về kỷ cương, kỷ luật; chấp hành nghiêm điều lệnh, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tuân thủ quy trình, quy chế công tác, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng đạo đức, quan hệ giao tiếp ứng xử, ý thức phục vụ nhân dân được nhân lên.

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh khẳng định: Với khẩu hiệu “Chỉ huy gương mẫu, cán bộ chuyên cần, phục vụ tận tình, tham mưu chủ động”, lãnh đạo, CBCS trong đơn vị luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng trong công việc chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với các đơn vị khác, trong thời gian tới, Phòng Công tác Chính trị tiếp tục đổi mới, có nhiều cách làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An vững bước tiến lên “chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn và uy tín hơn”.

.

Mai Hậu

.