Thứ Sáu, 14/06/2019, 13:57 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Congannghean.vn)-Sáu tháng đầu năm 2019, cùng với các mặt công tác khác, Công an Nghệ An đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); công tác tham mưu, hướng dẫn được tăng cường với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã thu được nhiều kết quả nổi bật. Nhất là đã quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng đặc thù, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung trong chương trình công tác đề ra, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Cán bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các em học sinh
Cán bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các em học sinh

Theo đó, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã chủ động làm tốt công tác tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền nhiều nội dung, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nổi bật là tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019; Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V05 ngày 15/8/2014 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới” và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND của UBND tỉnh về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học” giai đoạn 2014 - 2019…

Bên cạnh đó, đơn vị đã tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, báo cáo, điện, thông báo để chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, như: Chương trình số 483/CTr-CAT-PV05 ngày 5/1/2019 về Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019; Hướng dẫn 2555/HD-CAT-PV05 về tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi nhập lậu, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Công văn hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCA về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của bảo vệ dân phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... Từ đó, giúp lực lượng Công an Nghệ An làm tốt chức năng là cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh.

Thường xuyên tham mưu Ban chỉ đạo ban hành các văn bản đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp về đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Qua đó, Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp chỉ đạo việc tổ chức 630 buổi vận động tập trung, 12.265 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; 210 lượt tuyên truyền lưu động; kẻ vẽ 1.450 khẩu hiệu, panô, áp phích tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; tổ chức 2.450 cuộc họp dân, trong đó lồng ghép nội dung các chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT, như: Phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng ngừa di dịch cư, phát triển đạo trái phép, đảm bảo an toàn giao thông, chấp hành quy định pháp luật về ANTT các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Ngoài ra, Công an Nghệ An còn phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tiếp xúc, quan hệ, tranh thủ, phát huy vai trò người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc, cộng đồng dân cư... tích cực tham gia, phối hợp chính quyền vận động người dân giải quyết các vụ việc nổi lên trong nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở; chú trọng tổ chức “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” nắm chắc tình hình, lấy ý kiến góp ý của nhân dân về công tác đảm bảo ANTT và đối với lực lượng Công an các cấp để kịp thời chỉ đạo giải quyết, chấn chỉnh, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong nhân dân.

Một trong những nét nổi bật trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Công an Nghệ An trong 6 tháng đầu năm nay chính là công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến.

Qua thống kê toàn tỉnh hiện có 57 loại mô hình, trong đó đã tập trung nhân rộng 15 loại mô hình nổi bật, tiêu biểu tại 70 khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học như: “Camera an ninh”; “Tổ tuần tra nhân dân”; “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT”; “Giáo xứ, giáo họ không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; “Đồng bào lương giáo đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Ánh điện thắp sáng đảm bảo ANTT”; “Tiếng kẻng bình yên”; “Tự phòng, tự quản về ANTT”; “Tổ liên gia xây dựng đời sống văn hoá, đảm bảo ANTT, phục vụ xây dựng nông thôn mới”; “Tổ liên gia tự quản về ANTT”; “An toàn về ANTT”, “Phòng, chống tội phạm mua bán người”; “Phòng, chống di dịch cư trái pháp luật”, “Câu lạc bộ tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy”. Đặc biệt, đã quyết liệt củng cố các mô hình đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng đặc thù, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, Công an Nghệ An còn chú trọng công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Theo đó, thời gian qua, Công an Nghệ An đã phối hợp tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 5/3/2019 về tăng cường bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Hiện nay đã hoàn thành xong các nội dung báo cáo HĐND và UBND tỉnh ban hành nghị quyết, đề án về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã bố trí 254 đồng chí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời, tổ chức phát động phong trào thi đua trong lực lượng Công an xã. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi và đã xuất hiện nhiều gương “người tốt, việc tốt”, nhiều tập thể và cá nhân trong lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua đã được phát động.

Có thể thấy, 6 tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh Nghệ An đã có nhiều nỗ lực trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt được kết quả khá toàn diện. Trong đó, với vai trò nòng cốt, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT bằng các kế hoạch, chỉ thị, chương trình hành động; phối hợp chặt chẽ hơn với các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong triển khai nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 xuống cơ sở đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Giúp lực lượng Công an Nghệ An kịp thời ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo công tác ANTT, tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ và nhân dân, đồng thời định hướng dư luận xã hội trước những diễn biến phức tạp về ANTT. Chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt cơ sở; tăng cường chỉ đạo xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tích cực tham gia tấn công, truy quét tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn TTATGT, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường…, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

.

Thuỳ Anh

.