Thứ Năm, 22/08/2019, 09:05 [GMT+7]
Cảnh sát PCCC&CNCH

Quy trình cụ thể giải quyết thủ tục hành chính PCCC & CNCH theo Mô hình khung hệ thống

 

 

(Congannghean.vn)-Thực hiện Công văn số 343/PV01-PC ngày 9/7/2019 của phòng Tham mưu về việc thông báo ý kiến của Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và dựa trên Quyết định số 279/QĐ-PC07-TM ngày 08/10/2019 của Phòng cảnh sát PCCC&CNCH ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy theo cơ chế 'Một cửa'; nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và rút ngắn các thủ tục, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH đã sửa đổi 1 số nội dung trong PHỤ LỤC 2 - Quy trình cụ thể giải quyết thủ tục hành chính theo Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 trong lực lượng Công an nhân dân.

Các nội dung chính  gồm:

I. Quy trình giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với dự án, công trình
 
II. Quy trình giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC
 
III. Quy trình giải quyết thủ tục cấp văn bản nghiệm thu về PCCC
 
IV. Quy trình giải quyết thủ tục cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ
 
V. Quy trình giải quyết thủ tục phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở 
 
VI. Quy trình giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC 
 
VII. Quy trình giải quyết thủ tục Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC 
 
VIII. Quy trình giải quyết thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC 
 
IX. Quy trình thực hiện thủ tục Kiểm định phương tiện PCCC
 
X. Quy trình cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC
 
XI. Quy trình Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC
 
XII. Quy trình Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC
 
XIII. Quy trình cấp biên bản kiểm tra điều kiện an toàn PCCC khi có Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn  PCCC của cơ sở
 
XIV. Quy trình giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
 
XV.  Chú thích Biểu mẫu

Nội dung Phụ lục 2 người dân có thể tải hoặc xem tại đây

.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Nghệ An