Thứ Năm, 28/06/2018, 08:02 [GMT+7]

Hướng mở nâng cao giá trị kinh tế tập thể

(Congannghean.vn)-Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian qua, kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là hợp tác xã (HTX) đã khẳng định vai trò của mình. Trên nhiều phương diện, các HTX tiếp tục là động lực thực hiện tái cơ cấu kinh tế, trở thành mục tiêu chung của các hộ cá thể.

Nâng cao chất lượng xã viên là mục tiêu cao nhất của các hợp tác xã khi chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012
Nâng cao chất lượng xã viên là mục tiêu cao nhất của các hợp tác xã khi chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012

Một trong những yếu tố đánh giá sự phát triển của khu vực KTTT là số lượng HTX, tổ hợp tác thành lập mới hằng năm. Đây không chỉ là con số tăng về mặt cơ học mà còn thể hiện mô hình KTTT đang mang lại lợi ích, tạo sức hút đối với người lao động.

Theo số liệu báo cáo của Liên minh HTX Nghệ An, thời gian qua, tỉnh ta đã có 60 HTX thành lập mới, trong đó có 50 HTX nông nghiệp, 8 HTX phi nông nghiệp và 2 quỹ tín dụng nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 626 HTX, 447 HTX dịch vụ nông nghiệp, 120 HTX phi nông nghiệp, 59 quỹ tín dụng, với 265.782 thành viên và 53.265 lao động làm việc thường xuyên. Đồng thời, thành lập 2 liên hiệp HTX (Liên hiệp HTX Sản xuất và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn Nghệ An và Liên hiệp HTX Tổng hợp Nghệ An) là đầu mối tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm chất lượng cho các tổ hợp tác, HTX, làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các ngành, huyện, thành, thị chỉ đạo, tư vấn xây dựng mô hình HTX kiểu mới tập trung vào thế mạnh của mỗi địa phương, nhu cầu thị trường, sản phẩm đặc trưng vùng miền. Đến nay, có 21/21 huyện, thành, thị đã xây dựng được các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị liên kết tiêu thụ sản phẩm. Các đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt như: Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân, các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Quế Phong, Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa, TP Vinh, Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Diễn Châu, Kỳ Sơn. Điển hình có các mô hình HTX kiểu mới tiêu biểu được xây dựng như: HTX Thanh niên Nghệ An huyện Thanh Chương, HTX Sản xuất tiêu thụ sản phẩm đặc trưng Quế Phong, HTX Nông nghiệp tinh bột nghệ miền Tây xứ Nghệ, 2 Liên hiệp HTX, HTX Tân Hưng Thịnh …

Mới đây, Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Thông báo số 110 của Văn phòng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển HTX tại huyện Nam Đàn; tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế HTX. Đại diện Liên minh HTX Việt Nam cũng lưu ý Nghệ An nên chú trọng số lượng và chất lượng HTX, nhất là gắn với chuỗi giá trị, phát triển đồng bộ tổ hợp tác, liên hiệp HTX, thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần rà soát phân loại HTX để hỗ trợ loại hình một cách chính xác, tránh dàn trải; có chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực quản lý HTX chất lượng. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế HTX để nâng cao thu nhập cho các thành viên; đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của loại hình KTTT, quyết tâm đưa khu vực HTX chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong tổng GDP của tỉnh.

Trong thời gian qua, không chỉ đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương, hoạt động của HTX còn góp phần tạo sự gắn bó giữa chính quyền và nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Năm 2017, khu vực KTTT, HTX đóng góp khoảng 6,8% GRDP của tỉnh. Phát triển kinh tế hợp tác, HTX đang trở thành nhu cầu cần thiết của hộ cá thể, xu hướng ở các địa phương, là phương thức tổ chức sản xuất của quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn với tái cơ cấu nền kinh tế. Cùng với đó, hệ thống liên minh HTX cũng đã nỗ lực, huy động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.

Qua hoạt động thực tiễn có thể thấy, ngoài ý nghĩa về kinh tế, những mô hình HTX đã góp phần định hướng, thay đổi tư duy của một bộ phận không nhỏ người dân trong sản xuất. Không chỉ tăng về số lượng, phương thức hoạt động của các HTX, tổ hợp tác đang ngày càng chuyên nghiệp, góp phần “đổi về chất”, nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực KTTT.

Đến nay, phần lớn các HTX trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Các HTX đã bầu ra hội đồng quản trị, ban giám đốc, tổ chức hoạt động theo Luật. Đồng thời, căn cứ vào điều kiện thực tế đã đổi mới về tổ chức và quy mô hoạt động; kết quả hoạt động của các HTX đều tăng qua các năm; xuất hiện nhiều mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi. Tuy nhiên, quá trình chuyển biến về chất, nhất là với một mô hình từng ảnh hưởng của sự bao cấp, cần một sự chuyển mình lột xác mạnh mẽ của lãnh đạo và thành viên HTX. Khi nhận thấy rõ lợi ích, xác định mục tiêu chung, việc tạo động lực để mô hình HTX phát triển sẽ được hiện thực hóa, cụ thể và rõ ràng hơn.

.

Mai Hậu

.