Thứ Ba, 08/01/2019, 08:27 [GMT+7]

Đưa Trung tâm dịch vụ hành chính công hoạt động trong quý II/2019

(Congannghean.vn)-Năm 2018, Nghệ An đã đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 
 
UBND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành rà soát, công bố bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; ban hành 10 quyết định công bố TTHC trên địa bàn tỉnh. Công tác CCHC tiếp tục được tham mưu triển khai đồng bộ trên cả 6 nhiệm vụ. TTHC được rà soát, công bố công khai, rút ngắn thời gian xử lý. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hoạt động thực chất hơn. Số lượng các TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được nâng lên. 100% TTHC được đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa và thực hiện niêm yết công khai TTHC đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Song song với đó, việc công khai TTHC đã thực hiện đầy đủ trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, qua triển khai, tại một số đơn vị, việc rà soát để đơn giản hóa thủ tục và giảm thời gian thực hiện chưa thực chất, chưa đi vào chiều sâu, vẫn còn nhiều ý kiến kêu ca, phàn nàn của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các TTHC. Việc thực hiện cơ chế ở một số cơ quan, đơn vị ở các cấp còn hình thức, chưa đúng thực chất…
 
Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh đang xây dựng Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh, dự kiến đưa vào hoạt động trong quý II/2019. Nghệ An tiếp tục xem CCHC là khâu then chốt, đột phá để thực hiện các mụ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
.

M.H

.