Niềm tin và kỳ vọng vào lực lượng khoa học trẻ Niềm tin và kỳ vọng vào lực lượng khoa học trẻ
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng lực lượng khoa học trẻ được đặt rất nhiều niềm tin và kỳ vọng bởi sức trẻ luôn có đặc trưng dám nghĩ khác, làm khác, dám sáng tạo, chấp nhận rủi ro.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.