Thứ Hai, 26/02/2018, 08:51 [GMT+7]

Quy định về cách tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2018/NĐ-CP quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, áp dụng đối với cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy.

Khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy theo quy định là khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy thu giữ hoặc chứng minh được trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử-Ảnh minh họa
Khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy theo quy định là khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy thu giữ hoặc chứng minh được trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử-Ảnh minh họa
Theo đó, Nghị định quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại các điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội.
 
Cụ thể, Nghị định quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại điểm k khoản 2, điểm e khoản 3, điểm đ khoản 4 Điều 248 (Tội sản xuất trái phép chất ma túy); điểm i khoản 1, điểm n khoản 2, điểm h khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 249 (Tội tàng trữ trái phép chất ma túy); điểm i khoản 1, điểm o khoản 2, điểm h khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 250 (Tội vận chuyển trái phép chất ma túy); điểm p khoản 2, điểm h khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 251 (Tội mua bán trái phép chất ma túy) và điểm i khoản 1, điểm n khoản 2, điểm h khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 252 (Tội chiếm đoạt chất ma túy).
 
Về nguyên tắc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy phải đảm bảo khách quan, khoa học và được thực hiện theo phương pháp, trình tự quy định của Nghị định này. Theo đó, khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy theo quy định của Nghị định này là khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy thu giữ hoặc chứng minh được trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Việc xác định khối lượng thuốc phiện trong xái thuốc phiện, thuốc phiện pha loãng, thuốc phiện pha trộn được tính theo thuốc phiện chứa 10% morphine làm căn cứ quy đổi.
 
Đồng thời, tỷ lệ phần trăm về khối lượng hoặc thể tích của từng chất ma túy được tính theo quy định của Nghị định này nếu là số thập phân thì gồm một chữ số sau dấu phẩy và không làm tròn.
 
Ban hành kèm theo Nghị định là Phụ lục về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy trong một số trường hợp cụ thể.
 
Nghị định có hiệu lực từ ngày 2/2/2018.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.