Thứ Ba, 12/12/2017, 08:51 [GMT+7]

Trên nóng – dưới lạnh

Có những cán bộ “giao không chịu làm”, thậm chí làm lơ với cả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; những trường hợp đó đang làm ảnh hưởng, làm cản trở nghiêm trọng đến tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo mà Thủ tướng đã cam kết với nhân dân…

 

.

Nguồn: ANTG/Báo CAND