Thứ Sáu, 01/03/2019, 07:53 [GMT+7]
Đầu năm đi hội, đi chùa

Nếu cuộc đời đơn giản vậy

Tôi không có ý định phản bác quan điểm của bất kỳ ai, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tâm linh, tín ngưỡng. 

 

.

Nguồn: CSTC/Báo CAND