Thứ Sáu, 29/06/2018, 10:43 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 29/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

 

Các đại biểu tham dự tại đầu cầu Nghệ An
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Đại, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Cao Thị Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tiếp thu 3 Nghị quyết chuyên đề, bao gồm: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; các nội dung cơ bản của Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm.

Toàn cảnh tại điểm cầu Nghệ An
Toàn cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Hội nghị Trung ương 7 diễn ra đúng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, trong bối cảnh 2 năm rưỡi nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực và đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới, tốt đẹp hơn cho sự nghiệp đổi mới. Đại biểu các bộ, ngành, địa phương phải học tập, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Sau Hội nghị này, các đại biểu cần bám sát nội dung của các Nghị quyết để viết bài thu hoạch cá nhân. Đây thể hiện kết quả cuối cùng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết; đồng thời là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết sau này

.

Phan Tuyết

.