Đàm phán NAFTA: Khi 'cái tôi' quá lớn Đàm phán NAFTA: Khi 'cái tôi' quá lớn
Trải qua 5 vòng đàm phán, 3 nước thành viên là Mexico, Mỹ và Canada vẫn chưa tìm được tiếng nói chung cho FTA này. Vòng đàm phán thứ 5 vừa kết thúc tại Mexico với nhiều bất đồng lớn chưa được giải quyết.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.