Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019 Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019
Ngày 25/3, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Khai giảng lớp 'Bồi dưỡng nhận thức về Đảng' năm 2019 cho những quần chúng ưu tú đủ tiêu chuẩn và được các Đảng bộ, chi bộ công nhận là cảm tình Đảng và giới thiệu đi học nhận thức về Đảng.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.