Thứ Ba, 01/08/2017, 10:38 [GMT+7]
Đảng ủy Công an huyện Đô Lương

Sinh hoạt chính trị 'tự soi, tự sửa'

(Congannghean.vn)-Chiều 31/7, Đảng ủy Công an huyện Đô Lương đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”. Tham dự đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, cán bộ lãnh đạo cốt cán Công an huyện Đô Lương.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an huyện, Thượng tá Thái Khắc Thống, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện đã thông báo một số kết quả những việc cần làm ngay trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của BCH Đảng bộ Công an huyện.

Theo đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã triển khai các giải pháp quyết liệt để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, văn hóa ứng xử trong CBCS về thực hiện Chỉ thị 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên.

: Hội nghị “tự soi, tự sửa” của Đảng ủy Công an huyện Đô Lương
Hội nghị “tự soi, tự sửa” của Đảng ủy Công an huyện Đô Lương

Đồng thời, tiến hành rà soát, đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp đội... Hội nghị cũng đã thông qua kiểm điểm cá nhân đồng chí Thái Khắc Thống, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện và các đồng chí Phó Bí thư, Đảng ủy viên và cán bộ lãnh đạo quản lý.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Đoàn công tác Công an tỉnh đã đưa ra một số giải pháp cụ thể để Đảng ủy Công an huyện Đô Lương tiếp tục phát huy, tạo nhiều chuyển biến rõ rệt hơn trong việc “Thực hiện một số việc cần làm ngay trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

.

Mai Hậu