Thứ Sáu, 12/01/2018, 10:09 [GMT+7]
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An

Triển khai phong trào 'Toàn dân bảo vệ ANTQ' năm 2018

(Congannghean.vn)-Ngày 11/1, Công ty Thủy lợi Bắc Nghệ An tổ chức triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2018. Tới dự có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, đại diện ban ngành cấp huyện.

Hội nghị triển khai phong trào tại Công ty Thủy lợi Bắc Nghệ An.
Hội nghị triển khai phong trào tại Công ty Thủy lợi Bắc Nghệ An.

Trong thời gian qua, Công ty Thủy lợi Bắc Nghệ An đã tăng cường củng cố, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với các cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước và ngành phát động như: “Chung sức vận động xây dựng nông thôn mới” kết hợp với phong trào “Vì An ninh Tổ quốc”, “Thi đua yêu nước”. Lãnh đạo Công ty cũng đã tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể, ban chỉ đạo, tổ tự quản để đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người lao động về truyền thống, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước gắn với tuyên truyền giáo dục pháp luật, đặc biệt là chính sách, pháp luật về đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm và sức mạnh đại đoàn kết, trách nhiệm của toàn đơn vị góp phần vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Tại Công ty, các tổ tự quản đã phát huy tính chủ động trong công tác đảm bảo ANTT, tạo môi trường lành mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân dịp này, cán bộ công nhân viên Công ty Thủy lợi Bắc Nghệ An ký cam kết thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.

.

Tuệ Trang

.