Thứ Sáu, 12/01/2018, 09:08 [GMT+7]
Đảng ủy Công an huyện Tân Kỳ

Học tập Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

(Congannghean.vn)-Vừa qua, Đảng ủy Công an huyện Tân Kỳ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Kỳ tham gia học tập Nghị quyết
Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Kỳ tham gia học tập Nghị quyết

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt nội dung cơ bản  4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

.

Phương Hảo

.