Thứ Tư, 31/01/2018, 10:21 [GMT+7]

Học tập Chuyên đề năm 2018 'Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên'

(Congannghean.vn)-Chiều ngày 30/1/2018, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận TW, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chuyển tải những nội dung về cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách cũng như những câu chuyện có thật của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên của Đảng bộ CATW, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các học viện, trường CAND một cách hấp dẫn, lôi cuốn. Thông qua những nội dung đó, Giáo sư mong muốn các cán bộ Đảng viên, những người đứng đầu  cần phải học tập, làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thê, phù hợp, thiết thực, đặc biệt là về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài….

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An

Việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2018 gắn chặt chẽ với thực hiện Kế hoạch số 28 ngày 12/9/2016 của Đảng ủy CATW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND; Hướng dẫn số 3960 ngày 21/4/2017 của Tổng cục Chính trị CAND về tổ chức học tập chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND. Qua đó, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, ý chí và nhân cách người CAND, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi  sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng đê xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

.

Hằng Nga

.