Ngăn chặn biến tướng du học Ngăn chặn biến tướng du học
Năm thứ 5 liên tiếp, xuất khẩu lao động Việt Nam vượt qua con số 100 nghìn người ra nước ngoài làm việc. Đặc biệt năm 2018, cả nước đã đưa được trên 142 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài, con số kỷ lục.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.