Khai mạc vòng sơ khảo Hội thi 'Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi' năm 2019 Khai mạc vòng sơ khảo Hội thi 'Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi' năm 2019
Tham gia có 10 đội thi đến từ các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh gồm; Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở du lịch, Sở Y tế, Sở văn hóa và thể thao, Sở lao động thương binh và xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Ngoại vụ và Sở Giao thông vận tải.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.