Thứ Năm, 05/01/2017, 08:07 [GMT+7]

Khát vọng mùa xuân

(Congannghean.vn)-Một mùa xuân mới đã về. Nhìn lại năm 2016, chúng ta có quyền tự hào trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tiếp đến là kết quả của các kỳ họp Trung ương và Quốc hội mở ra con đường phát triển của đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cũng rất đỗi vui mừng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo nhanh nhạy, kịp thời, quyết liệt của Trung ương Đảng, Chính phủ nhằm đối phó và khắc phục nhanh chóng các thiệt hại do bão lụt liên tiếp xảy ra tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, khô hạn kéo dài ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung; xử lý một số vấn đề về công tác tổ chức và cán bộ đã từng gây bức xúc trong dư luận, làm cho nhân dân phấn khởi, củng cố được lòng tin ngày càng cao với Đảng và Nhà nước.

Dân chủ được mở rộng, các Nghị quyết của Đảng đã từng bước đi vào cuộc sống, kỷ cương, phép nước được siết chặt hơn. Cả hệ thống chính trị đã chuyển động theo một guồng máy thống nhất. Nhờ vậy mà kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng khá, lạm phát được kiểm soát, việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu. Các vấn đề lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo, an sinh xã hội được chú trọng. Các hoạt động giáo dục - văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Tuy vậy, trong quá trình phát triển vẫn còn bộc lộ nhiều mặt yếu kém cần được tập trung khắc phục, như: Điều hành kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định, cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm, tình trạng đầu tư thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả của một số dự án; nợ công đang ở mức cao, công tác xử lý nợ xấu chưa đạt yêu cầu, những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, quản lý đô thị, môi trường, tệ nạn xã hội, kỷ luật hành chính chậm được khắc phục, tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng; công tác tổ chức, cán bộ còn nhiều bất cập.

Bước vào năm 2017, đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Trong nước, tình trạng khô hạn ở nhiều khu vực có thể lại tái diễn, hậu quả do lũ lụt, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nặng nề đến phát triển nông nghiệp và đời sống của nhân dân... Bên cạnh đó, kinh tế thế giới phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường; tình hình biển Đông, khu vực và thế giới còn diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến quá trình phát triển của đất nước.

Trước tình hình đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải quyết tâm cao, có những giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao tính tự chủ của kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; đồng thời phát triển văn hóa, giáo dục, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tập trung tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Muốn vậy, Đảng phải thực hiện tốt công tác chỉnh đốn Đảng, loại bỏ các phần tử thoái hóa biến chất,  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mất đoàn kết, cơ hội, cục bộ, tạo lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, không trung thực trong kê khai tài sản, trong bằng cấp, khai gian tuổi để kéo dài thời gian công tác, tư tưởng nhiệm kỳ, tận dụng thời gian cuối nhiệm kỳ để vun vén cho cá nhân và gia đình, “chọn người nhà không phải chọn người tài”... Nhà nước phải xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, phải phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, mở rộng các mối quan hệ quốc tế để thu hút đầu tư, hội nhập sâu trên các lĩnh vực, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để tạo thế phát triển bền vững cho đất nước.

Lịch sử dân tộc đã có những mùa xuân tạo nên những mốc son chói lọi. Xuân Canh Ngọ - 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Từ đây, cách mạng Việt Nam đã có một chính Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lãnh đạo. Xuân Tân Tỵ - 1941, sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về nước để cùng Trung ương lãnh đạo tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập của dân tộc.

Xuân Tân Mão 1951, Đảng ta tiến hành Đại hội lần thứ II, đổi tên Đảng là Đảng Lao động Việt Nam, chính thức ra mắt quốc dân, công khai lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu, giải phóng miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu thuẫn vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. Đặc biệt, mùa Xuân năm 1975, phát huy sức mạnh của dân tộc và sức mạnh thời đại tiến hành cuộc Tổng tiến công, làm nên đại thắng mùa xuân với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, giang sơn thu về một mối, đưa cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội, mở ra trang sử mới của dân tộc.

Mới đây, đầu Xuân Bính Thân 2016, cả nước hân hoan chào mừng thắng lợi của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, mở ra con đường phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chúng ta vui mừng trước những thành tựu mà cách mạng Việt Nam vừa giành được.

Mỗi ban mai, tiếng gà Đinh Dậu giục giã bình minh lại gợi cho chúng ta ký ức tốt đẹp về những khát vọng mà nhiều mùa xuân trước đã đem lại cho dân tộc niềm vui, hạnh phúc lan tỏa trong các thế hệ Việt Nam. Những khát vọng ấy hẳn là động lực để chúng ta cùng chung ý chí, nghị lực để khát vọng mùa Xuân này, cả dân tộc đoàn kết làm nên những điều kỳ diệu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Xuân Đinh Dậu 2017 chắc chắn là xuân của niềm tin, hy vọng - Xuân của thành công, chiến thắng, thỏa mãn những khát khao cháy bỏng của dân tộc!

.

Nguyễn Minh Châu

.