Thứ Ba, 01/10/2019, 09:54 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

(Congannghean.vn)-Thiết chế văn hóa, thể thao có vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo nên bộ mặt văn hóa của nông thôn. Bên cạnh những kết quả đạt được, thì trong quá trình thực hiện còn tồn tại nhiều bất cập. Mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
Nhà văn hóa cộng đồng - nơi lưu giữ các sinh hoạt  văn hóa, thể thao truyền thống
Nhà văn hóa cộng đồng - nơi lưu giữ các sinh hoạt văn hóa, thể thao truyền thống
Có thể thấy rằng, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có một vai trò quan trọng, góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân cũng là góp phần cho việc xây dựng văn hóa nông thôn mới hiện nay. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có những chủ trương, chính sách hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa;  trong đó xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 107 xã, phường đăng ký xây dựng “Xã, phường có thiết chế VHTT đạt tiêu chí chuẩn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL)”. Đến nay, toàn tỉnh đã có 263/480 xã có thiết chế đạt chuẩn (đạt 54,7%); có 5.573/5.886 thôn có thiết chế văn hóa, thể thao (đạt 94,6%).
 
Tuy nhiên, thực tế bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Công tác quản lý Nhà nước còn lỏng lẻo, tổ chức bộ máy tại thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã và tại nhà văn hóa, khu thể thao chưa thực hiện được theo Quyết định số 2563/QĐ-BVHTTDL của Bộ     VH-TT&DL phê duyệt đề án "Nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn". Tại một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng, hoàn thiện và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; một số thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là nhà văn hóa thôn quy mô nhỏ, xây dựng ở xa khu dân cư không thuận tiện tổ chức các hoạt động, trang thiết bị còn thiếu, xuống cấp không đủ điều kiện hoạt động hoặc ít hoạt động. Nhiều cơ sở chưa tổ chức tốt hoạt động thường xuyên, việc xây dựng nếp sống văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc trên địa bàn chưa thực sự được quan tâm.
 
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 6198/UBND-VX yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao; UBND các huyện, thành, thị cần quan tâm chỉ đạo công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện đến cơ sở; quy hoạch quỹ đất, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở các khu công nghiệp; nhà thiếu nhi cấp huyện; các xã, thôn còn gặp khó khăn hiện chưa có nhà văn hóa, sân vận động, thể thao để sớm thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 
Hiện, có các địa phương đang trong lộ trình sáp nhập đơn vị hành chính, vì vậy, điều cần làm trước mắt là phải sử dụng đất và các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có. Lâu dài cần có một lộ trình cụ thể để vừa đảm bảo quy định của Bộ VH-TT&DL lại vừa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Với các địa phương không có điều kiện quy hoạch, xây dựng mới thì cần phải tiến hành rà soát thiết chế văn hóa, thể thao hiện có của các xã, thôn được sáp nhập để mở rộng khuôn viên, quy mô xây dựng, cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện các thiết chế hiện có đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động của nhân dân ở cơ sở.
 
UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần ưu tiên nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch nông thôn mới, phân bố dân cư…; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chế và ban hành các cơ chế, chính sách về xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng và tổ chức các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp, đặc biệt là các thiết chế văn hóa, thể thao tại cấp xã, thôn, các điểm vui chơi trẻ em, thiết chế văn hóa - thể thao ở các khu công nghiệp.
 
Ngoài ra, đổi mới, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng tham mưu, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động có chất lượng tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Xây dựng và tuyên truyền nhân rộng các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút được đông đảo người dân tham gia tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đặc biệt ở cấp xã và thôn trên địa bàn.
.

Gia khánh

.