Nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trong năm 2020 Nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trong năm 2020
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trong và ngoài đơn vị, Công an huyện Con Cuông đã chủ động xây dựng các kế hoạch, công văn chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC như:...
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.