Chủ Nhật, 09/12/2012, 07:35 [GMT+7]
24696

Quản lý, giáo dục trẻ em không phạm tội

Đến nay, sau 5 năm thực hiện, Nghị quyết liên tịch này đã từng bước đi vào cuộc sống, trở thành một phong trào thi đua thiết thực, được cấp ủy, chính quyền các cấp và đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng, làm chuyển hóa một bộ phận thanh thiếu niên chậm tiến, phạm tội trở thành người có ích cho xã hội…
 
Theo lãnh đạo Công an tỉnh và HLHPN tỉnh, để Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả, Hội phụ nữ và Công an các cấp đã phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể ở cấp mình. Đồng thời, lồng ghép việc triển khai Nghị quyết với nhiệm vụ thi đua của hai ngành.
 
Trên cơ sở đó, tổ chức Hội phụ nữ và công an các cấp đã phối hợp, thường xuyên tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ và từng gia đình về ý thức phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi người dân, mỗi gia đình trong việc chấp hành pháp luật và bảo vệ ANTT.
 
Lục lượng Công an phối hợp với Hội phụ nữ đến nhà động viên, giúp đỡ những người đã có một thời lầm lỗi ngày càng tiến bộ
 
Quá trình truyền thông vận động, Ban chỉ đạo các cấp đã lồng ghép với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và TNXH, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ)…
 
Ban chỉ đạo của tỉnh đã chú trọng đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, trong đó tập trung một số nội dung như: Tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên chủ chốt các cấp, tổ chức các hội thảo, hội nghị, sinh hoạt CLB, hội thi sân khấu, nói chuyện chuyên đề, mở các đợt cao điểm phòng chống tội phạm và TNXH…
 
Tính từ năm 2008 lại nay, toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 4.600 cuộc truyền thông và mở các lớp tập huấn, hội nghị thu hút 782.820 lượt người tham gia. Ngoài ra, Hội phụ nữ và công an các cấp đã phát động cán bộ, hội viên và các gia đình đăng ký thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, gia đình không có người thân mắc các tệ nạn xã hội với 225.429 gia đình tham gia (đạt trên 81%).
 
Song song với công tác tuyên truyền, Ban chỉ đạo của hai ngành cũng đã chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào phụ nữ tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy từ gia đình phù hợp với từng vùng, miền.
 
5 năm qua (2008 - 2012) hai ngành đã phối hợp thành lập và duy trì sinh hoạt, nâng cao chất lượng hoạt động 551 CLB liên quan đến phòng chống tội phạm, TNXH; trong đó có 230 CLB hoạt động có hiệu quả như: CLB “Gia đình hạnh phúc, 5 không, 3 sạch”, CLB “Bình đẳng giới”, CLB “Phòng chống TNXH”…
 
Hội phụ nữ và công an các cấp cũng đã phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và phát huy các mô hình gia đình, dòng họ, cụm dân cư, tổ liên gia tự quản, mô hình quản lý trẻ em lang thang cơ nhỡ, thực hiện 4 không với ma túy (không sử dụng, không sản xuất, không buôn bán, không vận chuyển), phối hợp xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy và TNXH…
 
Nhiều mô hình, điển hình hay được biểu dương, khen ngợi như: CLB “Đồng cảm” ở thị xã Hồng Lĩnh, CLB “Tình thương” ở Sơn Kim 1 (Hương Sơn), CLB “Khi mẹ vắng nhà” ở Thạch Văn (Thạch Hà)… Sau nhiều năm hoạt động, các mô hình này đã giúp đỡ được 326 đối tượng tiến bộ, bố trí việc làm cho 250 người. Điều đáng nói là trẻ em trong các gia đình tham gia CLB đều không vi phạm pháp luật và TNXH, không có trẻ em bỏ học giữa chừng, không có bạo hành trong gia đình.
 
Cùng với việc triển khai các nội dung trên, lực lượng công an các cấp đã chủ động phối hợp với hội phụ nữ và các ngành có liên quan tiến hành khảo sát tình hình, thực trạng các TNXH và tội phạm nảy sinh trong gia đình để xây dựng kế hoạch quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH.
 
Lực lượng công an thường xuyên tổ chức rà soát, thống kê lên danh sách những trẻ em, học sinh vi phạm pháp luật, có biểu hiện chưa ngoan… Từ đó, phân công cho đoàn viên, hội viên, các tổ chức đoàn thể có hình thức giáo dục, quản lý phù hợp.
 
Với sự tập trung, nỗ lực của BCĐ các cấp, 5 năm qua đã cảm hóa, giáo dục được 475 đối tượng thanh thiếu niên phạm tội và TNXH tái hòa nhập cộng đồng, 10 trẻ em có nguy cơ bị buôn bán được phát hiện, ngăn chặn, giáo dục, giúp đỡ 1.316 cháu chưa ngoan và trẻ em lang thang cơ nhỡ trở lại trường, về với gia đình góp phần giảm tỷ lệ vụ, việc do trẻ vị thành niên gây ra từ 10% (năm 2009) xuống 3% (năm 2011).

Văn Hùng
.