Thứ Sáu, 03/10/2014, 07:23 [GMT+7]
Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10

Tiếp tục nâng cao chất lượng toàn dân tham gia PCCC

(Congannghean.vn)-Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đầu tư cho công tác PCCC, góp phần kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra; đặc biệt đã kiềm chế được số vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, diễn biến khó lường, đòi hỏi cần có sự quan tâm, đầu tư đúng mức hơn nữa cho công tác PCCC.

Đại tá Hồ Sỹ Tuấn, Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh Nghệ An
Đại tá Hồ Sỹ Tuấn, Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh Nghệ An
Trước yêu cầu thực tiễn đó, ngày 2/6/2014, Bộ Công an đã ký Quyết định số 2782/QĐ-BCA-X11 về việc thành lập Cảnh sát PC&CC tỉnh Nghệ An trực thuộc Bộ Công an. Ngày 15/8/2014, Cảnh sát PC&CC tỉnh Nghệ An chính thức đi vào hoạt động. Đây là sự kiện quan trọng trong sự phát triển của lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh Nghệ An nói riêng và công tác PCCC trên địa bàn tỉnh nói chung.
 
Trong những năm tới, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ. Song, cháy, nổ cũng sẽ có những diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất… Trong khi đó, ý thức về PCCC của một số cán bộ, công nhân viên chức có lúc chưa cao; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở, chủ hộ gia đình và cá nhân có lúc, có nơi chưa nhận thức rõ trách nhiệm của mình, còn chủ quan coi nhẹ công tác PCCC. Trước tình hình đó, cần tập trung nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao ý thức của người dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác PCCC; ngăn chặn nguy cơ cháy, cháy lớn và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra. Để thực hiện có hiệu quả công tác PCCC, trong thời gian tới cần triển khai các biện pháp cụ thể như sau:
 
Thứ nhất, các cấp, ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật PCCC 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC 2013; Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; Công điện số 967/CĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 26/CĐ-UBND-NC ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
 
Thứ hai, tiếp tục thực hiện các biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân tham gia PCCC, hình thành thế trận toàn dân PCCC, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC trên địa bàn tỉnh Nghệ An vững mạnh theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành, các đơn vị cơ sở đối với công tác PCCC; tập trung xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng theo quy định của Luật PCCC, xây dựng lực lượng này thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC tại chỗ.
 
Lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng tại chỗ diễn tập chữa cháy tại Kho Xăng dầu Bến Thủy
Lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng tại chỗ diễn tập chữa cháy tại Kho Xăng dầu Bến Thủy
 
Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ, nhân rộng những điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân về công tác PCCC; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về PCCC. Đối với những cơ sở có nhiều vi phạm nghiêm trọng quy định PCCC, không đảm bảo an toàn, có nguy cơ nếu xảy ra cháy sẽ dẫn đến cháy lớn, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì phải kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.
 
Thứ tư, tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng PC&CC chuyên nghiệp; lực lượng PC&CC cơ sở, dân phòng tại các khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng… để đảm bảo chữa cháy kịp thời, có hiệu quả các sự cố cháy, nổ xảy ra.
 
.

Đại tá Hồ Sỹ Tuấn, Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh Nghệ An