Thứ Ba, 22/09/2015, 08:05 [GMT+7]
Đảng bộ Công an Nghệ An

'Hết lòng, hết sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện...'

(Congannghean.vn)-“Hết lòng, hết sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là hạt nhân lãnh đạo lực lượng Công an Nghệ An vững bước tiến lên, chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn” là chủ đề Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thông qua Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của công tác bảo vệ ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật và các đoàn thể quần chúng trong Công an Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020.

Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh đặt ra nhiều nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng phải thực hiện - Ảnh: Hải Việt
Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh đặt ra nhiều nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng phải thực hiện - Ảnh: Hải Việt

Để đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An nắm vững chủ đề Đại hội, qua đó tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong tư tưởng, hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội cũng như để nhân dân hiểu, đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện, có thể khái quát ý nghĩa, nội dung cốt lõi, xuyên suốt của chủ đề là:

Trước hết, nói "Hết lòng, hết sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện" là thể hiện quyết tâm cao độ cả về tâm, trí, lực của Đảng bộ và toàn lực lượng Công an Nghệ An trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ tới, là sự cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân". Ngày 19/5/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An bức chân dung của Người, với lời đề tặng: "Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi công tác, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân". Mặt khác, chủ đề Đại hội vừa là khẩu hiệu động viên, kêu gọi, vừa thể hiện quyết tâm phấn đấu của toàn đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; với mục tiêu cao nhất cần đạt được là Đảng bộ Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh toàn diện, thấm nhuần quan điểm của Bác về "Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh".

Về "chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn" là để khẳng định bề dày thành tích, truyền thống của lực lượng Công an Nghệ An qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trên cơ sở đó, nhiệm vụ trong thời gian tới là cần tiếp tục làm cho bề dày thành tích đó càng nổi bật hơn, tiêu biểu hơn. Mỗi cụm từ trong mệnh đề này đều gắn với thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND và khái quát được 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Đảng bộ, lực lượng Công an Nghệ An, đó là:

+ "Chính quy hơn": Tập trung xây dựng lực lượng Công an Nghệ An chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Theo đó, chính quy được thể hiện từ tổ chức, biên chế, chất lượng cán bộ của toàn lực lượng nói chung, từng đơn vị, từng hệ nghiệp vụ nói riêng; từ nhận thức xã hội, kiến thức pháp luật, năng lực nghiệp vụ, cơ chế hoạt động, lề lối, phương pháp làm việc đến kỹ năng võ thuật - quân sự - điều lệnh, trang bị phương tiện, vũ khí đều thể hiện sự chính quy. Thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đảm bảo ANQG và giữ gìn TTATXH, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra và góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng CAND cả nước.

+ "Tận tụy hơn": Là sự cụ thể hóa lời Bác dạy: "Đối với công việc, phải tận tụy". Trong đó, cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính trong nội bộ và ngoài xã hội, tạo được sự chuyển biến thật sự về chất lượng công việc, với yêu cầu đặt ra là mỗi CBCS phải thể hiện tinh thần tận tụy, làm việc hết mình, có trách nhiệm, "hết việc mới hết giờ", "vì nhân dân phục vụ". Không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu dân, lấy độ hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng cải cách hành chính ở Công an các đơn vị, địa phương.

+ "Lễ phép hơn": Là sự cụ thể hóa lời Bác dạy: "Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép". Cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An phải kính trọng, lễ phép khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân, thể hiện phẩm chất, tư cách, đạo đức, tác phong của người chiến sỹ CAND. Thực hiện tốt các quy tắc ứng xử trong lực lượng CAND và văn hóa ứng xử với mọi người, với đồng chí, đồng đội. Qua đó, để xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Nghệ An ngày càng gần gũi, thân thiện hơn trong lòng nhân dân, từ đó nhân dân tạo điều kiện giúp đỡ lực lượng Công an nhiều hơn trong sự nghiệp bảo vệ ANTT.

+ "Quyết liệt hơn": Đây cũng là sự cụ thể hóa lời Bác dạy: "Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo". Thể hiện quyết tâm cao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp trong chỉ đạo công tác chuyên môn và công tác xây dựng lực lượng. Thể hiện quyết tâm chính trị của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tất cả "Vì ANTQ, vì hạnh phúc nhân dân", xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An “vừa hồng, vừa chuyên”, để "Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình" như huấn thị của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

+ "Uy tín hơn": Là mục tiêu cuối cùng cần hướng tới, là hiệu quả tất yếu khi lực lượng Công an Nghệ An thực hiện tốt 4 mệnh đề trên. Vì khi toàn Đảng bộ và lực lượng Công an Nghệ An đoàn kết, kỷ cương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị thì uy tín của Công an Nghệ An nói riêng, lực lượng CAND nói chung sẽ được nâng cao, hình ảnh người chiến sỹ Công an trên quê hương Bác Hồ sẽ đẹp hơn trong lòng nhân dân, Công an Nghệ An thực sự là đơn vị tiêu biểu của cả tỉnh cũng như của lực lượng Công an toàn quốc.

Về biện pháp tiến hành, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết và chủ đề Đại hội đến tận cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong lực lượng Công an Nghệ An.

Tin tưởng rằng, phát huy thành tựu đã đạt được và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Công an Nghệ An sẽ đoàn kết, khắc phục khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII đề ra. Qua đó, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trong mọi tình huống, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Nghệ An, xứng đáng là lực lượng Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

.

Xuân Thư

.