Chủ Nhật, 20/09/2015, 08:34 [GMT+7]

Hiệu quả công tác bình đẳng giới trong Công an Nghệ An

(Congannghean.vn)-Trong thời gian qua, nhờ thực hiện đồng bộ các chương trình hoạt động, Công an Nghệ An đã triển khai và đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện chiến lược quốc gia bình đẳng giới. Công an các đơn vị, địa phương đã nghiêm túc quán triệt, triển khai chương trình quốc gia về bình đẳng giới và các văn bản đến CBCS, đoàn viên, hội viên. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, quan điểm về công tác bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ, về vị trí, vai trò của phụ nữ trong lực lượng Công an Nghệ An.

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch của Bộ Công an và UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, Công an tỉnh đã xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch triển khai. Chương trình đã đề ra 5 mục tiêu trọng tâm, 15 chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các cấp, của cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công an Nghệ An về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; phát huy vai trò, tiềm năng và vị thế của CBCS là phụ nữ trong sự nghiệp đảm bảo ANTT...

Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh          khó khăn nhân Ngày Gia đình          Việt Nam 28/6
Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Theo đó, Công an tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn cho 820 lượt cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; 3 lớp tập huấn cho hơn 500 lượt cán bộ hội phụ nữ cơ sở về những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về luật pháp, chính sách bình đẳng giới, các dự án thuộc chương trình quốc gia về bình đẳng giới và công tác phụ nữ trong tình hình mới. Bên cạnh việc tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Hội Phụ nữ tập trung tuyên truyền sâu rộng trong CBCS, đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức phong phú. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tổ chức 76 cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chỉ huy đơn vị với đoàn viên, hội viên để lắng nghe và giải đáp những kiến nghị, đề xuất; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc của đoàn viên, hội viên. 

Nhằm giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, quản lý cũng được Công an các cấp thực hiện hiệu quả. Theo đó, trong những năm qua, hầu hết các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đúng đắn về sự cần thiết phải có tỉ lệ nữ phù hợp trong lực lượng Công an Nghệ An và thấy rõ vai trò của phụ nữ trên từng lĩnh vực công tác. Tổng số nữ biên chế trong lực lượng Công an Nghệ An hiện nay chiếm gần 16%. 

Trên từng lĩnh vực công tác, cán bộ nữ Công an tỉnh đã tích cực tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, qua đó khẳng định được năng lực của bản thân. Cán bộ nữ được bố trí, sắp xếp phù hợp với năng lực, trình độ, tạo động lực để chị em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, hàng năm, có 100% cán bộ nữ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80 - 85% đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”, từ 25 - 30 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Trong 5 năm qua, đã có 277 lượt cán bộ nữ được các cấp khen thưởng, 96 lượt hội viên đạt các giải cao trong các cuộc thi.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho CBCS nói chung, cán bộ nữ nói riêng có trình độ sơ cấp, trung cấp ôn thi vào các trường đại học trong và ngoài ngành với nhiều loại hình đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, của ngành đối với CBCS nữ. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay góp sức vì phụ nữ và trẻ em nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tiến hành bàn giao 7 mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong lực lượng và ngoài xã hội với số tiền 180 triệu đồng...

Có thể nói, trong 5 năm qua, nhờ thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các chương trình hoạt động, CBCS, đoàn viên, hội viên đã có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, quan điểm về công tác bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ; về vị trí, vai trò của phụ nữ trong lực lượng Công an Nghệ An. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ nữ Công an Nghệ An có điều kiện rèn giũa bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, có ý chí phấn đấu vươn lên, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa làm tròn trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình.

.

Mai Hậu

.