Thứ Ba, 29/01/2019, 08:06 [GMT+7]
Công tác dân vận

'Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá'

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, nhờ huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận không chỉ phục vụ đắc lực sự phát triển KT-XH của tỉnh mà còn góp phần đảm bảo ANTT, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp. Đặc biệt, sức mạnh dân vận đã phát huy hiệu quả to lớn trong giải quyết các vấn đề “nóng” như bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư khi triển khai thực hiện các dự án…

Công tác dân vận trong lực lượng Công an góp phần tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
Công tác dân vận trong lực lượng Công an góp phần tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

Trong năm qua, công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền (DVCQ) nói riêng được quan tâm đẩy mạnh đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2018, cũng là năm triển khai “Năm DVCQ”. Theo đó, công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước được quan tâm đổi mới; trong đó, chú trọng công tác cải cách hành chính (CCHC). Trong năm, tỉnh đã chọn 7 sở, ngành, UBND TP Vinh làm điểm chỉ đạo CCHC.

Cùng với đó, tập trung nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Lề lối làm việc cũng được sửa đổi theo hướng dân chủ và công khai, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí đi đôi với chăm lo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài.

Song song với thực hiện nhiệm vụ trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo. Triển khai "Năm DVCQ", hơn 100 điểm sáng về DVCQ đã được các cấp chỉ đạo xây dựng.

Trong đó, một dấu ấn nổi bật liên quan đến công tác DVCQ đó là năm qua, lần đầu tiên Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, đối thoại với 1.034 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND của 480 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Được ví như “cuộc gặp Diên Hồng”, thông qua đó không chỉ khẳng định, ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở địa phương, mà còn giúp Thường trực Tỉnh ủy nắm bắt những khó khăn từ cơ sở để có sự điều chỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Quan trọng hơn cả, đây là dịp để lãnh đạo tỉnh và cán bộ chủ chốt cơ sở tiếp tục thống nhất tư tưởng cùng với quyết tâm hành động thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh nhà. Thực tế đã chứng minh, công tác DVCQ không chỉ là tiền đề mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH, góp phần quan trọng vào thành quả chung mà tỉnh đạt được trong năm 2018. Cũng nhờ đó, mối quan hệ giữa nhân dân và chính quyền ngày càng được củng cố và bền chặt.

Cũng trong năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" (DVK) ngày càng tạo được sức lan tỏa rộng rãi. Toàn tỉnh đã xây dựng 3.260 mô hình, điển hình DVK gắn với xây dựng nông thôn mới. Thông qua phong trào DVK, nhân dân đã hiến hơn 5 triệu m2 đất, hàng nghìn mét bờ rào và hàng vạn ngày công xây dựng nông thôn mới. 21/21 huyện, thành phố, thị xã xây dựng được 79 điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp. Phương châm công tác dân vận phải “đi trước, đi cùng và về sau” trong thực hiện các chương trình, dự án của địa phương luôn được các cấp, ngành quán triệt thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm DVCQ” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Thời gian tới, ngành dân vận cần triển khai hiệu quả “Năm DVCQ” 2019 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”.

Quán triệt ý kiến chỉ đạo trên, bước sang năm 2019, công tác DVCQ trên địa bàn Nghệ An cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó chú trọng việc ban hành các cơ chế, chính sách phải hợp lòng dân, đẩy mạnh CCHC, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo thấu tình đạt lý. Bên cạnh đó, một yêu cầu không kém phần quan trọng khác là nắm bắt nhanh tình hình, tăng cường đối thoại với nhân dân; qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền. Đó cũng là mục tiêu cao nhất mà công tác dân vận hướng đến.

.

Thùy Dương

.