Khai trương 2 hệ thống đem lại nhiều lợi ích cho người dân Khai trương 2 hệ thống đem lại nhiều lợi ích cho người dân
Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất cấp và quản lý Căn cước công dân là sự kiện quan trọng đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác quản lý nhà nước, sử dụng giấy tờ của công dân từ 'hồ sơ giấy' sang 'hồ sơ điện tử'.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.