Thứ Hai, 01/10/2018, 09:52 [GMT+7]

THỦ TỤC THU HỒI GCN ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ, BIỂN SỐ XE Ô TÔ TẠI PHÒNG CSGT ĐƯỜNG BỘ - ĐƯỜNG SẮT CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

+  Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe; thu biển số, chứng nhận đăng ký xe; cấp giấy hẹn cho chủ xe.

+ In 02 giấy chứng nhận thu hồi.

Bước 3:

- Cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời cho xe ôtô và làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số để tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam; xe dự án được miễn thuế nhập khẩu nay chuyển nhượng sang mục đích khác; xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam. 

Trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký xe để lấy tổng thành máy hoặc tổng thành khung thay thế cho xe khác thì xác nhận vào mặt sau giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cấp cho tổng thành khung hoặc tổng thành máy.

- Trả giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe.

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ: Số 108, Đường Hoàng Phan Thái, Xóm 14, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Trong giờ hành chính).

3

Thành phần hồ sơ

1. Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (theo mẫu).

2. Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Trường hợp mất đăng ký xe, biển số xe phải có đơn trình báo và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật (đối với cá nhân) và công văn đề nghị (đối với tổ chức).

3. Giấy tờ của chủ xe.

Đối với xe của tổ chức quốc tế, cơ quan lãnh sự và nhân viên tổ chức đó, cần có giấy giới thiệu của Sở ngoại vụ.

4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

5

Thời hạn giải quyết

Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các loại xe đã đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Nghệ An (xe theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an):

- Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

- Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.

- Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.

- Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.

- Xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

- Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

- Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị cắt hàn cả số máy và số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung.

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Nghệ An

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

9

Lệ phí

Không thu lệ phí.

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an)

11

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

2. Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

3. Thông tư số 41/2016/TT-BCA, ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.

 
.

CANA