Thứ Sáu, 30/08/2019, 09:25 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Thủ tục hành chính về Vũ khí, Vật liệu nổ, Công cụ hỗ trợ mới nhất 2019


I. THỦ TỤC CẤP TỈNH (Bộ phận một cửa Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ: số 146, đường Lê Hồng Phong, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.)

1. THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
2. THỦ TỤC CẤP, CẤP ĐỔI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
3. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
4. THỦ TỤC CẤP, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 
5. ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
6. ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐÃ MẤT TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT
7. ĐỀ NGHỊ LÀM MẤT TÍNH NĂNG TÁC DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT
8. CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ, GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỂ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY HOẶC LÀM ĐẠO CỤ TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT
9. THU HỒI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ GIẤY PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN, GIẤY CHỨNG NHẬN, CHỨNG CHỈ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
10. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA CÔNG CỤ HỖ TRỢ
11. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CÔNG CỤ HỖ TRỢ
12. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
13. THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
14. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ
15. THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ
16. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ
17. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
18. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
19. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
20. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
21. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
22. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂNVẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG
23. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA VŨ KHÍ
24. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VŨ KHÍ
25. THÔNG BÁO KHAI BÁO VŨ KHÍ THÔ SƠ
26. CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ THÔ SƠ
27. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO
28. THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO
29. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ THỂ THAO
30. CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ THỂ THAO
31. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG
32. THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG
33. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG
34. CẤP GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG

II. THỦ TỤC CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN:

THÔNG BÁO KHAI BÁO VŨ KHÍ THÔ SƠ (Tại xã, phường, thị trấn)

SỐ ĐIỆN THOẠI NÓNG HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ:

0989747666

 

 

.

Phòng cảnh sát Quản lí hành chính về trật tự xã hội - Công an Nghệ An