Thứ Bảy, 10/10/2020, 15:14 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Thủ tục hành chính về Xuất nhập cảnh mới nhất 2020

 

I. THỦ TỤC LIÊN QUAN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

THỨ TỰ

TÊN THỦ TỤC

BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM

1

Thủ tục đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung thị thực và gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

MẪU NA5

  Mẫu NA16

2

Thủ tục đề nghị cấp Thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 MẪU NA6

 MẪU NA7

 MẪU NA8

 NA16

3

Thủ tục đề nghị cấp Thẻ thường trú tại Công an tỉnh

MẪU NA11

 MẪU NA12

4

Thủ tục đề nghị cấp đổi Thẻ thường trú tại Công an tỉnh

 MẪU NA13

5

Thủ tục đề nghị cấp lại Thẻ thường trú tại Công an tỉnh

MẪU NA13

6

Thủ tục đề nghị giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Mẫu TT01

MẪU TT02

7

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép vào khu vực biên giới, khu vực cấm cho người nước ngoài

 MẪU NA14

 MẪU NA15

8

Thủ tục đề nghị cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

 

Mẫu NC14

II. THỦ TỤC LIÊN QUAN CÔNG DÂN VIỆT NAM

THỨ TỰ

TÊN THỦ TỤC

BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM

1

Thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu tại Công an tỉnh

Mẫu X01 

2

Thủ tục đề nghị cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh

Mẫu X01

Mẫu X08

3

Thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh

Mẫu X01 

 Mẫu X08

4

Thủ tục đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào tại Công an tỉnh

Mẫu M01

Mẫu M02

5

Thủ tục đề nghị cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài tại Công an tỉnh

MẪU X03

 

.

Công an Nghệ An