Thứ Bảy, 10/10/2020, 08:50 [GMT+7]

Thủ tục hành chính liên quan đến PCCC & CNCH mới nhất năm 2020

(Congannghean.vn)-Thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-CAT-PV01 ngày 19/5/2020 của Giám đốc Công an tỉnh Ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Công an Nghệ An công khai  thủ tục hành chính về lĩnh vực PCCC&CNCH đã rút ngắn cho các cá nhân, tổ chức nắm bắt, thực hiện theo quy định.

Sau đây là "Quy trình Giải quyết thủ tục hành chính theo Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong lực lượng CAND" 

Mời độc giả tải về TẠI ĐÂY

* Các nội dung chính gồm:

I. Quy trình giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với dự án, công trình - Tải về

II. Quy trình giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC - Tải về

III. Quy trình giải quyết thủ tục cấp Văn bản nghiệm thu về PCCC - Tải về

IV. Quy trình giải quyết thủ tục cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ -  Tải về 

V. Quy trình giải quyết thủ tục phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở - Tải về

VI. Quy trình giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC - Tải về

VII. Quy trình giải quyết thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC - Tải về

VIII. Quy trình giải quyết thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC - Tải về

IX. Quy trình thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận Kiểm định phương tiện PCCC - Tải về

X. Quy trình cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC - Tải về

XI. Quy trình Cấp Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC - Tải về

XII. Quy trình Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC - Tải về

XIII. Quy trình Tiếp nhận Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn  PCCC của cơ sở - Tải về

XIV. Quy trình giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ - Tải về

Nội dung Phụ lục 2 người dân có thể tải hoặc xem Quy trình Giải quyết thủ tục hành chính PCCC&CNCH theo Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong lực lượng Công an nhân dân.

.

CCHC

.