Y tế CAND góp phần quan trọng phòng, chống dịch COVID-19 Y tế CAND góp phần quan trọng phòng, chống dịch COVID-19
Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng y tế CAND cùng với lực lượng CAND cả nước đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng dịch và dập dịch, xứng đáng là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.