Xe đóng phí đường bộ chậm sẽ bị truy thu Xe đóng phí đường bộ chậm sẽ bị truy thu
Bà Nguyễn Loan (loank6a@...) hỏi: Thu phí đường bộ được bắt đầu từ thời điểm nào? Tại sao địa phương của tôi đã tiến hành thu phí nhưng lại thu phí cho năm 2013?
.
.
.
.