Thứ Hai, 11/02/2013, 08:34 [GMT+7]
26112

Những cảm nhận tốt đẹp

1. Trước những khó khăn chung vì các điều kiện khách quan cũng như chủ quan, toàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển nên nền kinh tế được bình ổn và có bước tăng trưởng. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và thuỷ sản giữ ổn định và đạt mức tăng trưởng hợp lý.
 
Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và thuỷ sản năm 2012 ước tăng 4,03% cùng kỳ; trong đó nông nghiệp tăng 3,75%, lâm nghiệp tăng 3,99%, ngư nghiệp tăng 5,94%.
 
Cơ cấu kinh tế nội ngành tiếp tục phát triển đúng hướng, ước năm 2012 nông nghiệp chiếm 81,82%, lâm nghiệp chiếm 6,97%, thuỷ sản chiếm 11,21%. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế tiếp tục được triển khai tích cực phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Tổng đàn gia súc, gia cầm đang từng bước được khôi phục phát triển. Toàn tỉnh hiện có trên 370 trang trại chăn nuôi.
 
Đón nhận mã hàng đầu năm tại Cảng Cửa Lò
 
Trong đó, 90 trại chăn nuôi lợn, 32 trại chăn nuôi gia cầm, trên 200 trang trại chăn nuôi trâu, bò. Đặc biệt là các trang trại lớn chăn nuôi bò sữa theo hướng công nghiệp của Công ty CP Sữa TH, Vinamilk tiếp tục được đầu tư mở rộng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
 
Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 11 tháng ước đạt 21.243 ha, cả năm ước đạt 22.500 ha/KH 23.000 ha, tăng 7,4% cùng kỳ. Trong 11 tháng đã sản xuất được 730/KH 500 triệu con cá giống các loại, 920 triệu con tôm giống và 8 triệu con giống thuỷ sản khác. Sản lượng nuôi trồng và khai thác năm 2012 tăng khá do phong trào nuôi cá ở các huyện phát triển mạnh, thời tiết tương đối thuận lợi cho ngư dân ra khơi, thời gian bám ngư trường nhiều hơn.
 
2. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng rãi và có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch cho 429/429 xã quy hoạch nông thôn mới, 100% quy hoạch nông thôn mới trên toàn tỉnh. Có 357 xã hoàn thành phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã, đạt tỷ lệ 82%; dự kiến đến 31/12/2012 sẽ hoàn thành phê duyệt đề án 100% số xã.
 
Các địa phương đã sửa chữa, nâng cấp 795 km, làm mới 2.327,8 km đường giao thông, tu sửa được 442,3 km và làm mới được 1.383 km kênh mương; đồng thời xây dựng trụ sở, nhà văn hoá, chợ, nhân dân đóng góp được 2.899 ngàn ngày công lao động, vận động nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn mới gần 2.400 ngàn m2 đất.
 
Nông nghiệp nông thôn một năm thắng lợi
 
Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Thông qua công tác này, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất mở đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, tiêu biểu như ở các huyện Nam Đàn, Yên Thành, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hoà.
 
Toàn tỉnh đã xây dựng được nhiều điểm sáng về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới. Thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, qua đó tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.
 
3. Hòa chung với sự phát triển kinh tế, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp cả năm ước tăng 10,18%. Trong năm, đã xét công nhận thêm 8 làng nghề, đưa tổng số làng nghề được công nhận hiện nay là 119. Các hoạt động dịch vụ cũng tiếp tục phát triển, đặc biệt là tiêu dùng xã hội, tăng 16,81%.
 
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 249,2 triệu USD. Giá trị nhập khẩu đạt 200 triệu USD, tăng 44,9% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội năm 2012 đạt 28.134 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 5.000 tỷ đồng, bằng 100% chỉ tiêu pháp lệnh. Khối lượng thực hiện xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước cả năm đạt 4.569 tỷ đồng, bằng 108,8% kế hoạch.
 
Thu nhập bình quân đầu người đạt 20,28 triệu đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Có 22.168 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 giảm còn khoảng 15,35%. Hơn 16.000 hộ được hỗ trợ khắc phục thiên tai, hộ nghèo, chính sách được ngân hàng cho vay hơn 1.015 tỷ đồng phát triển kinh tế. 75 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia giúp xã nghèo miền Tây với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng.
 
4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng gặt hái được nhiều thành tích: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 97,3 %; tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia đạt 50,2%; thi đậu đại học, cao đẳng trên 21.000 em, lớn nhất cả nước. Hoàn thành Quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020.
 
Lĩnh vực y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình, công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội cùng các lĩnh vực khác được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả khả quan. Cải cách hành chính và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có chuyển biến khá.
 
Tiếp tục rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính; công bố và thực hiện việc công khai thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; niêm yết công khai tại các điểm tiếp nhận giải quyết hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tiếp tục được duy trì.
 
Thành lập Bộ phận một cửa liên thông tỉnh Nghệ An là cơ quan đầu mối trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đối với các dự án của các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư và trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư ngoài.
 
5. Để đạt được những thành quả kể trên là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng trong cả một quá trình của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân trong toàn tỉnh. Công tác lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra theo Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.
 
Cấp trên đã chỉ đạo kịp thời ban hành các chính sách, chủ trương của Đảng và triển khai thực hiện đúng lúc. Cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như xử lý các vấn đề phát sinh nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế.
 
Nhìn chung, nền kinh tế - xã hội của tỉnh nhà đã khắc phục được những khó khăn và đang từng bước đi lên một cách tích cực. Đây sẽ là nền tảng vững chắc, tạo động lực cho một sự phát triển toàn diện, hiệu quả, tốt đẹp hơn nữa trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Thiên Thảo
.