Thứ Sáu, 15/06/2018, 16:09 [GMT+7]

Đất, trong đôi mắt dân - quan

Trong đôi mắt người dân, đất đai nhà cửa là tài sản lớn nhất của đời mình, có tính truyền đời. Cha mẹ có được miếng đất, căn nhà, yên tâm con cái có nơi lưu ngụ, yên tâm lỡ mai này mất hết thì vẫn còn tài sản này đây.

 

.

Nguồn: ANTG/Báo CAND