Thứ Tư, 26/09/2018, 08:28 [GMT+7]

Thu hồi đất của các công ty nông lâm nghiệp để giao cho nhân dân

(Congannghean.vn)-Thực hiện các nghị quyết, nghị định liên quan của Bộ Chính trị và Chính phủ về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện tiến hành rà soát hiện trạng sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp (NLN) trên địa bàn toàn tỉnh để lập phương án sử dụng đất theo quy định.

Việc thu hồi đất của các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có đất sản xuất, ổn định cuộc sống
Việc thu hồi đất của các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có đất sản xuất, ổn định cuộc sống

Theo phương án sử dụng đất được phê duyệt, tổng diện tích đất của các công ty NLN dự kiến trả về cho các địa phương quản lý, sử dụng là khoảng 10.090,24 ha. So với các tỉnh, thành phố trên cả nước có đất của các công ty NLN, Nghệ An là một trong những tỉnh có diện tích đất đã thu hồi khá lớn để bàn giao cho các địa phương tổ chức giao cho nhân dân sử dụng. Tính đến ngày 15/8/2018, Sở TN&MT đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các quyết định thu hồi đất của 10 công ty NLN trên địa bàn tỉnh để giao cho UBND các huyện, thị xã quản lý, sử dụng với tổng diện tích 9.957,36 ha. Đối với phần diện tích đất còn lại (chủ yếu của Công ty TNHH MTV NLN Sông Hiếu chưa đến kỳ thu hoạch cây trồng trên đất tại các huyện: Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong), Sở TN&MT tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành các hồ sơ thủ tục (đo đạc bản đồ xác định diện tích đất cụ thể, thống nhất ranh giới, mốc giới,…) để tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định.

Theo đó, toàn bộ diện tích đất mà UBND tỉnh thu hồi, Sở TN&MT đã chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã và các công ty NLN tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho địa phương để làm cơ sở lập hồ sơ giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Để sớm đưa quỹ đất đã thu  hồi vào sử dụng có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân miền núi có đất sản xuất, ổn định cuộc sống; Sở TN&MT đã có các văn bản hướng dẫn gửi UBND các huyện, thị xã có liên quan để tổ chức thực hiện việc lập phương án sử dụng đất làm cơ sở giao đất, cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn.

Cùng với việc tổ chức bàn giao đất của các công ty NLN cho người dân, Sở TN&MT cũng đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty NLN trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, giải quyết, xử lý các vướng mắc liên quan đến việc giao đất, giao rừng cho nhân dân đối với quỹ đất được UBND tỉnh thu hồi bàn giao lại cho địa phương quản lý. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh  đã ban hành công văn giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã liên quan triển khai thực hiện.

Được biết, sau khi UBND tỉnh thu hồi đất của các công ty NLN trên địa bàn tỉnh để bàn giao cho các địa phương quản lý, theo báo cáo của UBND các huyện, kết quả giao đất cho nhân dân sử dụng đạt được chưa cao và còn một số khó khăn, tồn tại. Nhiều địa phương đang trong quá trình lập phương án giao đất, tổ chức đo đạc bản đồ địa chính cụ thể, chi tiết để làm cơ sở giao đất, cấp giấy chứng nhận theo quy định. Việc lập hồ sơ giao đất cho nhân dân tại các địa phương gặp những khó khăn nhất định như: Thiếu kinh phí để đo đạc bản đồ chi tiết, vướng mắc về quỹ đất lâm nghiệp là rừng tự nhiên sản xuất...

Trước thực tế trên, thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và xử lý các vướng mắc cho UBND cấp huyện để sớm hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận cho nhân dân sử dụng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ TN&MT; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ và phát triển rừng, tài nguyên rừng, phục vụ sự phát triển KT-XH của địa phương.

.

Thùy Dương

.