Thứ Năm, 15/11/2018, 07:50 [GMT+7]

Kiên quyết xóa bỏ lò gạch công nghệ lạc hậu

(Congannghean.vn)-Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung, sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung, ngày 22/8/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã liên quan về việc xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng, lò đứng liên tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 10/9/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm thời hạn xóa bỏ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo quy định tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
Bất chấp lệnh cấm, 1 lò gạch thủ công vẫn ngang nhiên hoạt động
Bất chấp lệnh cấm, 1 lò gạch thủ công vẫn ngang nhiên hoạt động
Trên cơ sở Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được phê duyệt, vùng nguyên liệu được quy hoạch, phù hợp với các chỉ tiêu tại Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tình hình tiêu thụ vật liệu xây dựng trên thị trường, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, chấp thuận đầu tư các dự án cải tạo, chuyển đổi công nghệ tiên tiến đối với gạch đất sét nung đảm bảo (lò sản xuất theo công nghệ tiên tiến; mức độ cơ giới hóa, tự động hóa cao; tăng năng suất lao động; giảm tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu; đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường theo quy định); khuyến khích đầu tư xây dựng các loại vật liệu thay thế không dùng nguyên liệu đất sét.
 
Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, ngày 22/10/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã liên quan về việc xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng, lò đứng liên tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo Báo cáo số 2262/BC-SXD.VLXD ngày 15/10/2018 của Sở Xây dựng Nghệ An về việc xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng, lò đứng liên tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì đến hết tháng 12/2015, tỉnh đã hoàn thành việc xóa lò gạch nung thủ công. Có 23 lò nung thủ công cải tiến tại 2 huyện Anh Sơn và Tân Kỳ đã dừng hoạt động, hiện tại các chủ cơ sở sản xuất đang phối hợp với UBND các huyện để chuyển đổi hình thức sản xuất.
 
Hiện, trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn 1 lò vòng và 14 lò đứng liên tục, trong đó có 8 lò thuộc các huyện miền núi có thời hạn xóa bỏ trước năm 2020 và 7 lò thuộc vùng đồng bằng có thời hạn xóa bỏ trước năm 2018 (Nam Đàn có 5 lò, Đô Lương có 1 lò, TP Vinh có 1 lò). 6 lò ở Nam Đàn và TP Vinh đã ngừng hoạt động theo quy định, chỉ còn 1 lò ở xã Mỹ Sơn (Đô Lương) chưa được xóa bỏ.
 
Tại Công văn số 8100/UBND-CN, ngày 22/10/2018, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu: UBND huyện Đô Lương khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc xóa bỏ cơ sở sản xuất gạch bằng công nghệ lò đứng tại xã Mỹ Sơn theo đúng lộ trình đã quy định tại Quyết định 1469 của Thủ tướng Chính phủ. Giao UBND các huyện, thị xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự tháo dỡ các vỏ lò đã ngừng hoạt động, hoàn trả lại mặt bằng, bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý. Đối với các địa phương đang còn tồn tại lò vòng, lò đứng liên tục phải chỉ đạo hoàn thành lộ trình đã quy định trước năm 2020.
 
Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý quy hoạch, đất đai, chuyển đổi hình thức sản xuất theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
 
.

Cao Loan

.