Thứ Sáu, 26/07/2019, 08:22 [GMT+7]

Tăng kỷ lục lượng đơn đăng ký sở hữu CN được xử lý

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) có sự bứt phá mạnh với số lượng đơn được xử lý tăng kỷ lục 66,8% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) Đinh Hữu Phí cho biết, tính đến hết ngày 30/6, lượng đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) nhận được tăng cao so với cùng kỳ (tăng 15%), trong đó đơn đăng ký sáng chế, đơn kiểu dáng công nghiệp (KDCN) và đăng ký quốc tế nhãn hiệu tăng cao lần lượt là 22,7%, 23,5% và 27,5%.
 
Đặc biệt, công tác xử lý đơn đăng ký SHCN có sự bứt phá mạnh với số lượng đơn được xử lý tăng cao kỷ lục, đến 66,8% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó kết quả xử lý đơn sáng chế và nhãn hiệu tăng rất cao, lần lượt là 79,2% và 83,8%. Cục đã tập trung xử lý các đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích của người Việt Nam và đơn khiếu nại tồn sâu (kết quả xử lý đơn khiếu nại tăng trên 50% so với cùng kỳ năm 2018).
 
Ấn tượng về lượng đơn gia tăng trong 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tác cho rằng, với tốc độ nộp đơn ngày càng gia tăng, năm sau cao hơn năm trước, Cục SHTT phải tham gia thường xuyên hơn các hoạt động hợp tác quốc tế, công tác xây dựng và xử lý văn bản ngày càng gấp rút…
 
Lượng đơn nộp vào Cục SHTT ngày càng tăng thì càng cần phải có giải pháp xử lý nhanh chóng, kịp thời. Đây cũng là thách thức rất lớn đối với Cục SHTT và Bộ KH&CN, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Hiệp định CPTPP, FTA, và gần đây nhất EVFTA thì vai trò của SHTT ngày càng tăng và rất nhiều việc cần phải làm. Trước mắt, Thứ trưởng đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ cần tăng cường trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng và tiến độ xử lý đơn để thực sự là bước đột phá trong sự phát triển của hệ thống SHTT.
 
Theo Cục trưởng Đinh Hữu Phí, trong 6 tháng cuối năm 2019, bên cạnh việc trình Chiến lược SHTT đến năm 2030 để Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; triển khai nhiệm vụ xây dựng Hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT để trình Chính phủ trong tháng 10/2019, Cục tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xử lý đơn SHCN. Trong đó, Cục SHTT ưu tiên các đơn sáng chế và nhãn hiệu, cũng như đơn sáng chế của người nộp đơn Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng Mạng lưới các Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ (IP-Hub); tích cực, chủ động tham gia đàm phán nội dung SHTT trong các FTA; hoàn tất thủ tục gia nhập Thỏa ước La-hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp.
.

Nguồn: Thu Cúc/Chinhphu.vn

.