Thứ Ba, 27/10/2020, 08:47 [GMT+7]

Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ ngay sau Đại hội Đảng

(Congannghean.vn)-Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghệ An đang khẩn trương tập trung triển khai các giải pháp, nhiệm vụ để nhanh chóng triển khai nghị quyết với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.
Các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện nghị quyết với quyết tâm cao nhất
Các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện nghị quyết với quyết tâm cao nhất
Từ khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc đến nay, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh nhà đều rất phấn khởi, bày tỏ sự tin tưởng vào nhiệm kỳ mới với  những kỳ vọng mới cho bộ mặt và sự phát triển Nghệ An. Đại hội đã xác định những mục tiêu, nhiệm vụ mà đảng viên và nhân dân mong chờ lãnh đạo tỉnh sẽ quyết tâm thực hiện và hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Theo đó, mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.
 
Để thực hiện mục tiêu nói trên, Báo cáo chính trị trình Đại hội đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cùng hai nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá phát triển, chín chương trình, đề án trọng điểm. Chương trình hành động đã đề ra, các giải pháp trọng tâm đã được xây dựng, Nghị quyết Đại hội cũng đã được biểu quyết, điều người dân mong chờ lúc này là một tinh thần khẩn trương để tập trung cho nhiệm kỳ mới thành công và nhiều dấu ấn nổi bật hơn. 
 
Và ngay sau khi Đại hội kết thúc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã yêu cầu các cấp, ngành cần tiếp tục vào cuộc với tinh thần khẩn trương, hành động ngay những nội dung đang triển khai năm 2020, phấn đấu đạt được kết quả cao nhất những mục tiêu, chỉ tiêu. Số liệu thống kê cho thấy, trong 10 tháng năm 2020, thu ngân sách ước toàn tỉnh đạt  hơn 13.000 tỉ đồng, đạt 85,9% dự toán, tăng 3,2% so với cùng kỳ; chi ngân sách thực hiện 21.583 tỉ đồng, 79,6% dự toán. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 10,11% so với cùng kỳ năm 2019. Dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp song nhờ chủ động nắm bắt thông tin và tiếp cận thị trường, một số sản phẩm vẫn có mức tăng trưởng khá. Các lĩnh vực thương mại, du lịch, vận tải, viễn thông, tài chính ngân hàng đang có tín hiệu phục hồi tích cực. Về kết quả giải ngân đầu tư công toàn tỉnh đến tháng 10 đạt 68,11% kế hoạch tỉnh giao. Cũng trong tháng 10, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 63 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 7.326 tỉ đồng; điều chỉnh 75 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 19 dự án tăng 6.560 tỉ đồng.
 
Trong các “nút thắt” để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư rất quan trọng. Trong đó, trên cơ sở những chuyển biến tích cực, các sở, ngành phải có cách làm đổi mới hơn nữa, đề xuất ý tưởng, sáng kiến, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa. Nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công cũng đặt ra những thách thức với các địa phương khi chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2020. Trong khi đó, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các chương trình, kế hoạch năm 2020, vì vậy các cơ quan, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể thành phố, các cấp ủy cơ sở tập trung thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện để hoàn thành nghị quyết đề ra năm 2020.
 
Vì thế, cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua để hoàn thành các mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ mới. Các tổ chức cơ sở Đảng phải cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, bám sát các chương trình hành động và nghị quyết đại hội; xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm cho việc thực hiện nghị quyết Đại hội thắng lợi, hiệu quả ngay từ năm đầu tiên. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo đúng yêu cầu của Trung ương.
.

TUỆ TRANG

.