.
.
 • Tạo đà phát triển bền vững
  07:58 | 24/10/2019
  Tạo đà phát triển bền vững
  Diện mạo nhiều vùng quê "thay da đổi thịt", cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá cũng như đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao…
  .
 • Nông thôn mới bảo tồn 'nông thôn cũ'
  09:36 | 19/10/2019
  Nông thôn mới bảo tồn 'nông thôn cũ'
  Nhiều di sản vật thể và phi vật thể gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc, của mỗi vùng miền đang hiện diện và được bảo tồn ở nhiều vùng quê trên cả nước.
  .
 • Khó khăn trong xây dựng chợ nông thôn
  10:50 | 03/10/2019
  Khó khăn trong xây dựng chợ nông thôn
  Với sự quan tâm của tỉnh, trong thời gian qua, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn được đầu tư xây dựng, nâng cấp, ngày càng được cải thiện, dần dần đáp ứng nhu cầu của người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển KT-XH gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM)...
  .
 • Phát huy vai trò nông dân trong xây dựng nông thôn mới
  09:50 | 02/09/2019
  Phát huy vai trò nông dân trong xây dựng nông thôn mới
  Với việc triển khai nhiều giải pháp phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các cấp Hội Nông dân của tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng góp phần khởi sắc bộ mặt nông thôn của địa phương.
  .
 • Tránh tình trạng 'cứng hóa' nông thôn
  08:02 | 27/08/2019
  Tránh tình trạng 'cứng hóa' nông thôn
  Tại nhiều vùng quê trên địa bàn tỉnh Nghệ An, quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) đã góp phần thay đổi diện mạo của địa phương. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu xây dựng cơ sở làng xóm khang trang, hiện đại gắn với bảo tồn nét đẹp văn hóa làng quê, còn nhiều vấn đề đặt ra đối với các cấp chính quyền và chính người dân.
  .
 • Cả nước hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới trước 18 tháng
  10:28 | 25/07/2019
  Cả nước hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới trước 18 tháng
  Theo kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, cả nước phải có 50% tổng số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2020, nhưng tới hết tháng 6/2019, đã có 50,1% tổng số xã đạt chuẩn, trước 18 tháng so với yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.
  .
 • Đưa xây dựng nông thôn mới vào chiều sâu
  07:47 | 05/03/2019
  Đưa xây dựng nông thôn mới vào chiều sâu
  Năm 2018, Nghệ An đạt nhiều kết quả toàn diện trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Mục tiêu đặt ra trong năm 2019 là rất lớn, nhất là trong thực hiện các kế hoạch phát triển bền vững, tạo sự chuyển biến rõ nét tại các địa phương, xây dựng thương hiệu về những "miền quê đáng sống" tại xứ Nghệ.
  .
 • Đổi thay ở Nghi Hòa
  08:43 | 02/01/2019
  Đổi thay ở Nghi Hòa
  Đến thăm Nghi Hòa (TX Cửa Lò, Nghệ An), nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước những khởi sắc tại một phường của thị xã biển Cửa Lò.
  .
 • Lực lượng Công an nhân dân góp phần hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới
  09:18 | 29/12/2018
  Lực lượng Công an nhân dân góp phần hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới
  Ngành Công an đã cụ thể hóa phong trào cả nước xây dựng chương trình nông thôn mới bằng việc các cấp đã tích cực chủ động, đề ra nhiều nội dung, giải pháp thiết thực để triển khai trong toàn lực lượng.
  .
 • Chủ động phân bổ vốn xây dựng nông thôn mới
  08:34 | 27/12/2018
  Chủ động phân bổ vốn xây dựng nông thôn mới
  Là địa phương có nhu cầu lớn trong xây dựng nông thôn mới (NTM), trong thời gian qua, với sự vào cuộc của cấp ủy Đảng và chính quyền, sự đồng lòng của nhân dân, bộ mặt nông thôn tại nhiều địa phương đã có nhiều khởi sắc.
  .
 • Một năm thành công trong xây dựng nông thôn mới
  14:17 | 24/12/2018
  Một năm thành công trong xây dựng nông thôn mới
  Năm 2018 là một năm thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khi các chỉ tiêu về xã nông thôn mới và huyện đạt chuẩn nông thôn mới đều vượt chỉ tiêu đề ra, tạo ra nền tảng để năm 2019 cả nước sẽ hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình trong cả giai đoạn 2016- 2020.
  .
 • Nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
  10:06 | 12/12/2018
  Nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
  Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Nghệ An đã có nhiều giải pháp triển khai xuống các địa phương để đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí về văn hóa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc.
  .
 • Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
  08:29 | 26/11/2018
  Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
  "Xây dựng môi trường cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, an toàn" là chỉ tiêu "mềm" trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống theo hướng văn minh và tạo nét đặc trưng cho mỗi làng quê.
  .
 • Xây dựng nông thôn mới theo hướng kiểu mẫu
  08:43 | 09/11/2018
  Xây dựng nông thôn mới theo hướng kiểu mẫu
  Thời gian qua, bức tranh xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh đã có nhiều mảng sáng, với việc hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, gắn với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và các thiết chế văn hóa, giáo dục…
  .
 • Nhiệm vụ liên tục, thực hiện thường xuyên
  08:18 | 22/10/2018
  Nhiệm vụ liên tục, thực hiện thường xuyên
  Bác Hồ đã từng dạy: "Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền".
  .
 • Nhiệm vụ liên tục, thực hiện thường xuyên (Bài 4)
  09:20 | 19/10/2018
  Nhiệm vụ liên tục, thực hiện thường xuyên (Bài 4)
  Bác Hồ đã từng dạy: "Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền".
  .
 • Nhiệm vụ liên tục, thực hiện thường xuyên (Bài 3)
  14:43 | 17/10/2018
  Nhiệm vụ liên tục, thực hiện thường xuyên (Bài 3)
  Bác Hồ đã từng dạy: "Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền".
  .
 • Nhiệm vụ liên tục, thực hiện thường xuyên (Bài 2)
  14:53 | 15/10/2018
  Nhiệm vụ liên tục, thực hiện thường xuyên (Bài 2)
  Bác Hồ đã từng dạy: "Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền".
  .
 • Nhiệm vụ liên tục, thực hiện thường xuyên (Bài 1)
  07:22 | 13/10/2018
  Nhiệm vụ liên tục, thực hiện thường xuyên (Bài 1)
  Bác Hồ đã từng dạy: "Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền".
  .
 • 'Tam nông' ở Nghệ An
  09:19 | 16/09/2018
  'Tam nông' ở Nghệ An
  Với Nghệ An, sản xuất nông nghiệp có vai trò rất quan trọng. Điều này không chỉ thể hiện ở tỉ trọng nông nghiệp trong tổng cơ cấu nền kinh tế mà còn thể hiện ở vị thế người nông dân trước tiềm năng phát triển sản xuất. Hiệu quả trong chính sách "tam nông" chính là nền tảng để Nghệ An cụ thể hóa các mục tiêu trong chiến lược đưa tỉnh ta trở thành trung tâm kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ.
  .
 • Người đàn ông hiến đất trị giá 400 triệu đồng làm đường nông thôn mới
  09:36 | 29/07/2018
  Người đàn ông hiến đất trị giá 400 triệu đồng làm đường nông thôn mới
  Những ngày này, người dân xóm Văn Điển, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành rất phấn khởi vì con đường đi qua xóm đã được mở rộng, trải bê tông phẳng lì, rộng rãi, đẹp mắt...
  .
 • Xây dựng nông thôn mới bằng cách làm mới
  15:13 | 27/07/2018
  Xây dựng nông thôn mới bằng cách làm mới
  Biểu dương kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của Thanh Hoá, Nghệ An, Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu từ nay tới năm 2020, xây dựng thôn, bản, ấp NTM sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc.
  .
 • Cú hích trong xây dựng nông thôn mới
  08:57 | 13/07/2018
  Cú hích trong xây dựng nông thôn mới
  Giữa muôn vàn lựa chọn, chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" được hy vọng tạo cú hích trong xây dựng nông thôn mới, đưa nông sản đến gần hơn trên thị trường rộng lớn.
  .
 • Công an tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà xây dựng nông thôn mới
  11:20 | 25/05/2018
  Công an tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà xây dựng nông thôn mới
  Sáng 25/5, tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, Công an Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Bắc Sơn đã tổ chức ký kết hỗ trợ và trao số tiền 150 triệu đồng cho xã xây dựng nông thôn mới.
  .
 • Khởi sắc diện mạo nông thôn mới
  09:01 | 25/05/2018
  Khởi sắc diện mạo nông thôn mới
  Sự khởi sắc bộ mặt nông thôn cả về cảnh quan và những chuyển biến tích cực trong sự phát triển KT-XH cùng với việc đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, đặc biệt là tại các địa phương miền núi, vùng đặc biệt khó khăn là minh chứng cho điều này.
  .
 • Đồng hành xây dựng nông thôn mới
  16:29 | 21/05/2018
  Đồng hành xây dựng nông thôn mới
  Khi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện được đưa ra, CBCS Công an huyện Nam Đàn luôn xác định đây là một nhiệm vụ chính trị; đồng hành và giúp đỡ nhân dân xây dựng NTM không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân đối với nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  .
 • Xây dựng mô hình lương giáo đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới
  15:18 | 20/04/2018
  Xây dựng mô hình lương giáo đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới
  Vừa qua, tại xóm 6, xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, Công an huyện đã tổ chức Hội nghị Xây dựng mô hình đồng bào lương giáo đoàn kết, đảm bảo ANTT, chung tay xây dựng nông thôn mới.
  .
 • Đoàn kết lương giáo, chung tay xây dựng nông thôn mới
  14:45 | 31/03/2018
  Đoàn kết lương giáo, chung tay xây dựng nông thôn mới
  Với phương châm sống "Tốt đời, đẹp đạo", những năm qua, người dân giáo xứ Mỹ Dụ, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
  .
 • Gắn thiết chế văn hóa với xây dựng nông thôn mới
  08:40 | 29/03/2018
  Gắn thiết chế văn hóa với xây dựng nông thôn mới
  Nhận thức rõ thiết chế văn hóa là yếu tố quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa cơ sở phát triển, nhiều năm qua, tại Nghệ An, thông qua phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở đã được đầu tư khá đồng bộ và từng bước phát huy hiệu quả.
  .
 • Chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện các chương trình MTQG
  16:07 | 19/03/2018
  Chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện các chương trình MTQG
  Cả nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với phương châm "chủ động, quyết tâm, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả".
  .
 • Nhiều hãng xe tại Việt Nam đồng loạt triệu hồi xe lỗi
  14:37 | 19/04/2018
  Nhiều hãng xe tại Việt Nam đồng loạt triệu hồi xe lỗi
  Không hẹn mà gặp, ba thương hiệu xe tại Việt Nam gồm Mitsubishi, Mercedes-Benz và Audi cùng lúc thực hiện triệu hồi xe để khắc phục những lỗi kỹ thuật khác nhau.
  .
 • Dấu ấn dân vận khéo trong phát triển nông nghiệp
  08:56 | 13/03/2018
  Dấu ấn dân vận khéo trong phát triển nông nghiệp
  Thực tế cho thấy, việc gây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp đã tạo sự lan tỏa rộng rãi, không chỉ góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
  .
 • Phấn đấu 27 xã về đích nông thôn mới trong năm 2018
  09:03 | 22/01/2018
  Phấn đấu 27 xã về đích nông thôn mới trong năm 2018
  Đây là con số được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức vào ngày 19/1/2018.
  .
 • Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới ở 27 xã biên giới
  10:14 | 19/01/2018
  Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới ở 27 xã biên giới
  Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa phê duyệt Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 12/1/2018, về Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 27 xã khu vực biên giới tỉnh Nghệ An nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2017 - 2020.
  .
 • Miền quê xứ Nghệ khởi sắc nhờ nông thôn mới
  10:47 | 04/01/2018
  Miền quê xứ Nghệ khởi sắc nhờ nông thôn mới
  Sau 6 năm triển khai và thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo diện mạo mới mẻ và khác biệt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Những con đường bê tông khang trang, nhiều trạm y tế, trường học hiện đại đã "phủ sóng" ở hầu hết các thôn, xã; đời sống người dân được cải thiện đáng kể.
  .
 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an xây dựng nông thôn mới
  08:07 | 15/12/2017
  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an xây dựng nông thôn mới
  Bộ Công an đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) địa bàn nông thôn.
  .
 • 3 thanh niên Nghệ An được nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2017
  14:32 | 04/12/2017
  3 thanh niên Nghệ An được nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2017
  Giải thưởng Lương Định Của là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm cổ vũ, động viên thanh niên nông thôn xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của đất nước. Qua 12 năm tổ chức, Giải thưởng Lương Định Của đã được trao cho 1.821 thanh niên.
  .
 • Nâng cao hiệu quả trong quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia
  15:33 | 15/11/2017
  Nâng cao hiệu quả trong quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia
  Theo quy định của Chính phủ, từ năm 2016, Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) được Chính phủ rút gọn từ 16 xuống còn 2 chương trình, đó là CTMTQG xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững.
  .
 • Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng NTM
  08:30 | 14/11/2017
  Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng NTM
  Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1760/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
  .
 • Xây dựng nông thôn mới: Chú trọng tiêu chí 'mềm'
  14:38 | 21/08/2017
  Xây dựng nông thôn mới: Chú trọng tiêu chí 'mềm'
  Sau một thời gian, đến nay, quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại nhiều địa phương ở Nghệ An đã có sự phát triển, lan tỏa trở lại. Điều này không chỉ thể hiện ở các xã đăng ký đạt chuẩn, về đích trong xây dựng NTM mà còn thể hiện ở không khí thi đua sôi nổi tại cơ sở...
  .
 • Xây dựng nông thôn mới đã khởi sắc trở lại
  17:38 | 02/08/2017
  Xây dựng nông thôn mới đã khởi sắc trở lại
  Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 36 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì phong trào này đã khởi sắc trở lại ở khắp các vùng miền của cả nước.
  .
 • Đẩy mạnh tuyên truyền về hợp tác xã kiểu mới
  10:07 | 18/06/2017
  Đẩy mạnh tuyên truyền về hợp tác xã kiểu mới
  Chiều 17/6 tại tỉnh Hà Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, chủ trì buổi sơ kết của 16 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.
  .
 • Tiêu chí thôn, bản nông thôn mới tại các xã miền núi
  08:24 | 14/06/2017
  Tiêu chí thôn, bản nông thôn mới tại các xã miền núi
  Theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới áp dụng trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020 (thay thế Quyết định 1263 ngày 28/3/2016) quy định tạm thời Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới ngày 1/6/2017, gồm 15 tiêu chí...
  .
 • Xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới
  08:51 | 23/04/2017
  Xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới
  Sáng 22/4, Đảng ủy, UBND xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.
  .
 • Xây dựng nông thôn mới: Tập trung bảo đảm các tiêu chí 'mềm'
  08:30 | 02/02/2017
  Xây dựng nông thôn mới: Tập trung bảo đảm các tiêu chí 'mềm'
  Nhìn lại các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phong trào xây dựng nông thôn mới thì việc bảo đảm phát triển bền vững, hài hòa của khu vực nông thôn là yêu cầu được đặt lên trên hết, chứ không phải là các tiêu chí về công trình, dự án.
  .
 • Xuân về trên các xã nông thôn mới
  10:02 | 26/01/2017
  Xuân về trên các xã nông thôn mới
  Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM, 18 xã đạt 19/19 tiêu chí và 7 xã đạt 17/19 tiêu chí...
  .
 • Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
  08:13 | 04/01/2017
  Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới
  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
  .
 • Nghệ An: Toàn tỉnh có 134 xã đạt chuẩn nông thôn mới
  16:01 | 28/11/2016
  Nghệ An: Toàn tỉnh có 134 xã đạt chuẩn nông thôn mới
  Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 134 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
  .
 • Nông thôn mới và món nợ treo trên đầu dân
  15:18 | 25/11/2016
  Nông thôn mới và món nợ treo trên đầu dân
  Hiện nay, tất cả các tỉnh, thành vì chạy theo xây dựng cơ bản, vì trông chờ vào vốn Nhà nước đã ứng trước tiền của các công ty, dự án đến 15.000 tỉ đồng. Trong khi ngân sách Nhà nước đã quá tải, nợ công đã chạm trần, sức dân nhiều nơi huy động đã quá tải. Không ít cụm dân cư đang phải vật lộn với cuộc sống khó khăn, nhưng vì cộng đồng họ cố gắng vay mượn để đóng góp xây dựng nông thôn mới.
  .
 • Doanh nghiệp là đòn bẩy xây dựng nông thôn mới
  10:10 | 07/11/2016
  Doanh nghiệp là đòn bẩy xây dựng nông thôn mới
  Ngày 4/11, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều khiển của Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
  .
 • Khó đạt các tiêu chí đặc thù
  10:03 | 03/11/2016
  Khó đạt các tiêu chí đặc thù
  Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Nghệ An đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nhiều địa phương đã có cách làm hay, phát huy tốt nội lực cũng như tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội để hoàn thành các tiêu chí đề ra. Tuy nhiên, theo đánh giá chung...
  .
 • Đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
  09:30 | 28/08/2016
  Đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
  Sáng 27/8, xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện văn phòng điều phối NTM tỉnh; một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Thanh Chương.
  .
 • Đón nhận Quyết định xã đạt chuẩn NTM và kỷ niệm 35 năm thành lập
  09:23 | 21/08/2016
  Đón nhận Quyết định xã đạt chuẩn NTM và kỷ niệm 35 năm thành lập
  Sáng 20/8, UBND xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Chủ tịch UBND tỉnh và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập xã (19/9/1981 – 19/9/2016)
  .
 • Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới
  08:15 | 20/08/2016
  Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới
  Đến nay, Nghệ An đã trải qua chặng đường 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Với sự quan tâm của các cấp, bộ ngành, sự đầu tư đồng bộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bộ mặt nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh đã có bước đổi thay, khởi sắc toàn diện.
  .
 • Nghệ An đứng thứ 3 toàn quốc về tiến độ xây dựng nông thôn mới
  15:37 | 26/07/2016
  Nghệ An đứng thứ 3 toàn quốc về tiến độ xây dựng nông thôn mới
  Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 114 xã về đích nông thôn mới (NTM).
  .
 • Phát triển văn hóa nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
  08:28 | 06/07/2016
  Phát triển văn hóa nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
  Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), văn hóa giữ vai trò quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Tuy nhiên, để phát triển nông thôn mới hiện đại, đồng thời giữ được bản sắc riêng của nông thôn Việt Nam thì vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở.
  .
 • Gần 2.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới
  08:13 | 29/06/2016
  Gần 2.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới
  Ngày 28/6, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tổ chức hội nghị sơ kết kết quả 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2016.
  .
 • Tập trung xây dựng nông thôn mới ở vùng khó khăn
  15:42 | 28/06/2016
  Tập trung xây dựng nông thôn mới ở vùng khó khăn
  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu định hướng xây dựng nông thôn mới (NTM) cho giai đoạn 2016-2020 là vừa làm trên diện rộng, nhưng có trọng điểm, tập trung vào những vùng khó khăn; nâng bình quân số tiêu chí NTM của các xã.
  .
 • Huy động sức dân, hạn chế nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới
  14:32 | 30/05/2016
  Huy động sức dân, hạn chế nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới
  Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn trên địa bàn Nghệ An đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn chung của cả tỉnh và điểm xuất phát trong thực hiện các tiêu chí đạt thấp, ngoài việc huy động tốt nguồn nội lực tại cơ sở...
  .
 • Công tác Công an trong xây dựng nông thôn mới 2016 và giai đoạn 2016 - 2020
  08:21 | 27/05/2016
  Công tác Công an trong xây dựng nông thôn mới 2016 và giai đoạn 2016 - 2020
  Sáng 26/5/2016, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020.
  .
 • Không thể vì thành tích nông thôn mới mà ép dân 'thoát nghèo'
  07:31 | 17/05/2016
  Không thể vì thành tích nông thôn mới mà ép dân 'thoát nghèo'
  Để hiểu rõ hơn về bản chất vụ việc cũng như quy trình thực hiện điều tra, bình xét và thẩm định các tiêu chí hộ nghèo ở xã Yên Khê, huyện Con Cuông (phản ánh ở các số báo trước), phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Thúy, Trưởng phòng Việc làm - Lao động - Tiền lương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và ông Vi Lưu Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) kiêm Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh Nghệ An.
  .
 • Khẩn trương hoàn thiện tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh
  09:46 | 12/05/2016
  Khẩn trương hoàn thiện tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh
  Đó là đề nghị của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về công tác phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tổ chức sáng 11/5.
  .
 • Địa phương đầu tiên ở Bắc Trung Bộ đạt danh hiệu 'Huyện nông thôn mới'
  09:04 | 08/05/2016
  Địa phương đầu tiên ở Bắc Trung Bộ đạt danh hiệu 'Huyện nông thôn mới'
  Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, là đơn vị cấp huyện đầu tiên ở khu vực Bắc Trung Bộ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận là "Huyện nông thôn mới" khi có 6/6 xã trực thuộc đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.
  .
 • Nhìn lại việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015
  08:38 | 16/04/2016
  Nhìn lại việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015
  Ngày 13/4, tại Hà Nội, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với đại diện Chính phủ, các bộ, ngành về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
  .
.
Xem theo ngày tháng Xem
.