Thứ Năm, 01/10/2015, 08:38 [GMT+7]
Mô hình 'Phòng chống mua bán người'

Điểm tựa của phụ nữ vùng sâu, vùng xa

(Congannghean.vn)-Nhờ sự phối hợp tích cực giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương, nhất là trong công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mua bán người, nhận thức, tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm của người dân đã được nâng cao, không để hình thành các đường dây, tổ chức mua, bán người.

Trong thời gian qua, tình hình mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn xã Tam Quang, huyện Tương Dương diễn biến phức tạp; tính chất, quy mô và thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ. Đối tượng mà tội phạm mua bán người nhắm đến thường là những người phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trình độ hạn chế, không có nghề nghiệp. Chúng sử dụng nhiều thủ đoạn để làm quen với nạn nhân rồi dùng những lời nói “đường mật”, hứa hẹn tìm việc làm có thu nhập cao, rủ đi chơi, mua sắm rồi sau đó lừa bán vào các động mại dâm tại Việt Nam hoặc bán sang Trung Quốc. Trước tình hình đó, cuối năm 2014, mô hình “Phòng chống mua bán người” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Hội Phụ nữ và Ban Công an xã Tam Quang, huyện Tương Dương được thành lập.

Một buổi sinh hoạt của các thành viên                                 trong mô hình phòng chống mua bán phụ nữ
Một buổi sinh hoạt của các thành viên trong mô hình phòng chống mua bán phụ nữ

Với mục tiêu xây dựng thôn, bản bình yên, không có tội phạm và tệ nạn xã hội, các câu lạc bộ (CLB) đã xây dựng nội quy, quy chế hoạt động cụ thể, tổ chức sinh hoạt đều đặn hàng tháng. Trong mỗi buổi sinh hoạt, Ban chủ nhiệm CLB  thông tin cho mọi người biết về thủ đoạn của tội phạm mua bán người để có biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những quy định trong lĩnh vực ANTT với việc duy trì hương ước, quy ước của thôn, bản; tổ chức cho 100% hội viên ký cam kết gia đình hội viên không có người vi phạm pháp luật, không dính vào tệ nạn xã hội. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của từng hội viên trong quản lý, giáo dục con em, người thân trong gia đình tránh xa tệ nạn xã hội, các hoạt động vi phạm pháp luật và kịp thời ngăn chặn khi có biểu hiện vi phạm.

Điểm nổi bật của mô hình là công tác truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng; với các hình thức và nội dung đa dạng. Điển hình như sinh hoạt hội viên, sinh hoạt CLB, nói chuyện chuyên đề, cung cấp tài liệu, sách hỏi đáp, băng rôn, khẩu hiệu...; tăng cường truyền thông trên hệ thống loa phát thanh thôn, bản về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng ứng phó trong trường hợp có dấu hiệu về mua bán người, cách phát hiện, tố giác tội phạm, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và bản thân trong việc chủ động phòng ngừa, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người…

Nhờ tuyên truyền và làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, có các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự trên địa bàn, đã kịp thời phòng ngừa, không để các đối tượng có điều kiện, cơ hội móc nối, hình thành các đường dây, tổ chức mua bán người.

Để ngăn chặn tội phạm mua bán người, hàng năm, Ban Công an xã Tam Quang đã tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động về phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn và đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung cụ thể để thực hiện có hiệu quả. Ban Công an xã triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, qua đó nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự hoặc nghi vấn về hành vi mua bán người để gọi hỏi, giáo dục và răn đe. Ngoài ra, Ban Công an xã còn phối hợp với Hội Phụ nữ xã mở nhiều đợt tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, tập huấn… tuyên truyền kiến thức về đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân...

Với những cách làm hay, các tệ nạn xã hội và số vụ vi phạm pháp luật giảm nhanh chóng qua từng năm. Đặc biệt, năm 2014, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc mua bán người. Nhân dân trong thôn, bản đoàn kết, gắn bó, yên tâm sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá mới. Những kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên các CLB mô hình “Phòng chống mua bán người”, những người luôn nỗ lực hết mình trong việc giữ bình yên thôn, bản.

.

Cao Loan

.