Chủ Nhật, 20/10/2019, 10:00 [GMT+7]

Xử lý nghiêm các sai phạm tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa có Kết luận Thanh tra số 508/KL-UBND “Kết luận nội dung tố cáo đối với UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu”, trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Huyện ủy, UBND huyện Diễn Châu tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm liên quan.
Trụ sở UBND xã Diễn Yên
Trụ sở UBND xã Diễn Yên
Trước đó, công dân xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu có đơn phản ánh nhiều sai phạm ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu liên quan đến công tác quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý tài chính... có nhiều dấu hiệu “mập mờ”. Vụ việc đã được Huyện ủy, UBND huyện giao các phòng, ban xác minh xử lý, tuy nhiên, kết quả xử lý chưa được người phản ánh đồng tình, nhất trí, sau đó tiếp tục có đơn gửi lên tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát các nội dung công dân tố cáo, trong đó tập trung vào 4 nội dung chính: UBND xã Diễn Yên lập hồ sơ khống bán đất của HTX Yên Lý Đông quản lý tại khu vực ao Quán Lứ, diện tích 94.016 m2 thành đất 5% để giao cho doanh nghiệp; UBND xã không thu vào ngân sách tiền bồi thường của dự án nhà máy nước sạch gần 1,7 tỉ đồng, dự án cầu vượt Yên Lý 451,313 triệu đồng; sử dụng 500 triệu đồng tiền tỉnh hỗ trợ để cải tạo đường giao thông; quyết toán công trình đường giao thông mà không trừ 100 tấn xi măng của chương trình xây dựng nông thôn mới.
 
Kết quả kiểm tra xác minh của tổ công tác liên ngành cho thấy, về nội dung đất tại khu vực ao Quán Lứ công dân tố cáo UBND xã chuyển đất của HTX Yên Lý Đông thành đất 5% để giao khoán cho doanh nghiệp là tố cáo sai. Vì, qua kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan và căn cứ theo các Nghị định 64/CP năm 1993 và Luật Đất đai 2013 không có hồ sơ, tài liệu chứng minh khu vực ao Quán Lứ là đất của HTX Yên Lý Đông. Tuy nhiên, việc UBND xã Diễn Yên đưa thửa đất số 367, tờ bản đồ 111-62 với diện tích 1.808 m2 (sổ mục kê thể hiện chủ sử dụng là Nguyễn Vang, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện Nguyễn Vang là chủ sử dụng) vào đất công ích là không đúng quy định.
Qua kiểm tra xác minh, Thanh tra        tỉnh làm rõ nhiều sai phạm             tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu
Qua kiểm tra xác minh, Thanh tra tỉnh làm rõ nhiều sai phạm tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu
Về nội dung tố cáo UBND xã Diễn Yên không thu vào ngân sách xã tiền bồi thường của dự án nhà máy nước sạch gần 1,7 tỉ đồng và dự án cầu vượt Yên Lý 451,313 triệu đồng là tố cáo có đúng, có sai. Trong đó, nội dung tố cáo đúng là số tiền 451,313 triệu đồng UBND xã không nộp vào ngân sách xã mà nộp vào tài khoản tiền gửi mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diễn Châu. Hàng năm, xã Diễn Yên không đưa vào báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách trình HĐND phê duyệt và không trình phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm tra là trái với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Về số tiền gần 1,7 tỉ đồng bồi thường dự án nhà máy nước sạch, qua kiểm tra đã được UBND xã hạch toán theo dõi vào nguồn thu ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước và đã được UBND xã đưa vào số liệu quyết toán thu - chi ngân sách năm 2012 và năm 2014, đây là nội dung tố cáo sai.
 
Về nội dung công dân tố cáo khi xây dựng công trình đường giao thông nội đồng từ Nhà văn hóa xóm 11, xã Diễn Yên đến đường Diễn Yên đi Diễn Hải, UBND xã đã điều tiết 100 tấn xi măng của chương trình, dự án nông thôn mới để đưa vào công trình này nhưng khi quyết toán không trừ ra mà đem quyết toán cả cho nhà thầu là tố cáo đúng. Đoàn thanh tra xác định, việc làm này của UBND xã Diễn Yên đã vi phạm Thông tư số 19/2011/TT-BTC năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Tuy nhiên, sau đó UBND xã đã phát hiện và khắc phục yêu cầu nhà thầu trả lại 100 tấn xi măng. Số xi măng này đã được xã chia cho 3 xóm 1, 9 và 15 và đã xây dựng công trình giao thông từ nguồn xi măng được xã hỗ trợ.
 
Kết luận nêu rõ, để xảy ra các sai phạm trong việc thu - chi ngân sách, trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Đăng Hồi, nguyên Chủ tịch UBND xã Diễn Yên chịu trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định tại Nghị định số 157/2007 của Chính phủ; bà Dương Thị Hường, nguyên công chức kế toán xã. Đối với ông Dương Đăng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Diễn Yên cũng có trách nhiệm liên quan khi nhận bàn giao công tác tài chính thay ông Hồi đã không xử lý nhập vào ngân sách số tiền còn dư chưa chi hết từ tiền hỗ trợ đất công ích 5% cho UBND xã Diễn Yên khi thực hiện dự án cầu vượt Yên Lý. 
 
Đối với sai phạm về quyết toán dự án đường giao thông, trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Đăng Hồi, nguyên Chủ tịch UBND xã Diễn Yên; bà Dương Thị Hường, nguyên công chức kế toán xã. Ông Dương Đăng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Diễn Yên cũng phải chịu trách nhiệm vì chậm trễ trong việc khắc phục thu hồi 100 tấn xi măng trên. Đối với sai phạm về nội dung liên quan đến thửa đất 367, trách nhiệm thuộc về ông Đinh Xuân Lộc, nguyên cán bộ địa chính xã Diễn Yên và ông Phan Thanh Sơn, nguyên Chủ tịch UBND xã Diễn Yên.
 
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm công vụ và có hình thức xử lý phù hợp đối với sai phạm của các ông, bà gồm: Dương Đăng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Diễn Yên; Dương Thị Hường, nguyên công chức kế toán xã; Phan Thanh Sơn, nguyên Chủ tịch UBND xã Diễn Yên; Đinh Xuân Lộc, nguyên cán bộ địa chính và tập thể, cá nhân có liên quan chưa được xem xét trách nhiệm về mặt công vụ. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Đăng Hồi, nguyên Chủ tịch UBND xã Diễn Yên, nay là Bí thư Đảng ủy xã.
.

V. Thành

.