Ngọn đuốc Olympic vẫn sáng lên ước mơ, hy vọng! Ngọn đuốc Olympic vẫn sáng lên ước mơ, hy vọng!
Ngọn đuốc Olympic- biểu tượng tinh thần của thể thao thế giới - đã đến tỉnh Fukushima vào ngày 1/4, chính thức bắt đầu hành trình rước đuốc vòng quanh Nhật Bản và nó sẽ rực sáng trên đài lửa vào… tối 23/7/2021!
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.