Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng! Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng!
Những liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên đã về đến Việt Nam là 'vũ khí' mới để chống lại 'giặc COVID-19', giống như trong một trận đánh, một chiến dịch, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng với sự chỉ huy thống nhất, cùng 'cách đánh' linh hoạt, sáng tạo.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.