Thứ Tư, 27/08/2014, 09:12 [GMT+7]

Góp ý Dự thảo Luật Tổ chức Viện KSND và Luật Tổ chức TAND

(Congannghean.vn)-Ngày 25/8, tại văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Tấn, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi) và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). 
 
Tại Hội nghị, ý kiến tham gia của các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình việc Quốc hội tiến hành xây dựng dự thảo sửa đổi với 2 bộ luật. Đối với Luật Tổ chức VKSND, nhiều ý kiến tham gia đóng góp về quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng, kiểm sát viên; về nhiệm kỳ hoạt động, độ tuổi của kiểm sát viên; đề nghị bổ sung cơ chế cách chức, miễn nhiệm khi không đảm bảo tiêu chuẩn kiểm sát viên; cơ chế rà soát, góp phần nâng cao chất lượng kiểm soát viên... Về Luật Tổ chức TAND, nhiều đại biểu cho rằng, đối với Hội đồng Thẩm phán nên quy định rõ số lượng thẩm phán, quá trình xét xử, giám đốc thẩm, tái thẩm bản án phải có ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng tham gia và một số ý kiến liên quan về tuổi làm việc của Thẩm phán nhằm thay đổi phù hợp với pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu...
 
Kết thúc phiên họp, chủ trì Hội nghị cảm ơn các ý kiến góp ý đầy trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý tổng hợp hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới. 
.

Xuân Thống