Chủ Nhật, 18/10/2015, 09:44 [GMT+7]

Bế mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết, với ý thức trách nhiệm cao, ngày 17/10 tại Hà Nội Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc và công bố kết quả bầu đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Trần Đại Quang phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: VGP/Doãn Tấn

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI có ý nghĩa rất to lớn, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tạo nên sức mạnh, cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân vượt lên mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội đã được thảo luận, xin ý kiến trình tự từ các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ, là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ của cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta theo lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng bộ Công an nhân dân từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, yêu cầu trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới. Đồng thời, thông qua những nhiệm vụ, giải pháp tăng cường và giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác Công an.

Trong đó, nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, là nhân tố quyết định để giữ vững vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ảnh: VGP/Doãn Tấn

Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Đại Quang ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm chính trị, ý thức và trí tuệ của các đại biểu góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Theo đồng chí Trần Đại Quang, các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, biểu thị ý chí, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Trần Đại Quang đề nghị, ngay sau Đại hội, các tổ chức đảng trong Đảng bộ cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội; tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết của Đảng bộ vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Trần Đại Quang kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và lực lượng Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

.

Nguồn: Chinhphu