Những chiến sĩ Công an tiên phong phòng chống dịch Covid19 Những chiến sĩ Công an tiên phong phòng chống dịch Covid19
Trong cuộc chiến với dịch Covid 19, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An không quản ngại gian khổ, chấp nhận hy sinh, có thể bị lây nhiễm. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng sự tin yêu của quần chúng nhân dân.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.