Thứ Sáu, 12/10/2012, 06:34 [GMT+7]
23454

Thống kê sinh viên ra trường chưa có việc làm

Thống kê số lượng học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm - Ảnh minh họa

Cùng với chỉ đạo trên của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 348/TB-VPCP, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng Đề án tổng thể giải quyết việc HSSV đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm. Đề án được trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2013.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì việc thống kê số lượng HSSV của địa phương đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm để có cơ chế, chính sách, chương trình của địa phương trong việc tạo việc làm cho các đối tượng này.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần có chương trình làm việc với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tại địa phương để tiếp nhận nhu cầu về nhân lực năm 2013, giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp nhu cầu nhân lực năm 2013 theo các ngành kinh tế trọng điểm, các lĩnh vực then chốt, theo các khu kinh tế, khu công nghiệp của địa phương.

Ngoài ra, các Bộ, ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức làm việc với các cơ sở đào tạo do Bộ, ngành quản lý về đẩy mạnh đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành; xây dựng ít nhất 1 mô hình đào tạo gắn với nhu cầu cầu người sử dụng lao động trong ngành.


Nguồn: Bộ GD&ĐT
.