Thứ Tư, 09/01/2013, 16:08 [GMT+7]
25444

Áo ấm cho học sinh nghèo

Phú Thành là một trong những xã nghèo của huyện Yên Thành, còn nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không đủ áo ấm mặc mùa đông. Trước thực tế đó, nhà trường đã phát động phong trào “Áo ấm tình thương”.
 
Qua đợt phát động tự nguyện trong giáo viên, học sinh, trường đã mua được 50 bộ quần áo ấm mùa đông tặng các em học sinh nghèo.
 
Hoạt động này không chỉ là áo ấm tình thương đối với những học sinh nghèo mà còn là phương pháp giáo dục học sinh về đạo lý “lá lành đùm lá rách”; “Thương người như thể thương thân”.
 
Tặng áo ấm cho học sinh nghèo
Đây cũng là hoạt động nhằm giáo dục đạo lí 'lá lành đùm lá rách' cho học sinh

Tiến Dũng
.