Thứ Bảy, 11/03/2017, 08:58 [GMT+7]

Lời xin lỗi đáng giá bao nhiêu?

Xin lỗi là một câu chuyện đơn giản, mang nhiều lễ nghĩa giao tiếp được thấm nhuần từ khi còn tấm bé thế nhưng thực tế đang diễn ra thì đôi khi câu chuyện lại trở nên quá khó khăn nhất là hai chữ xin lỗi có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của người trong cuộc.

Cảm ơn và xin lỗi có lẽ là những câu được nói nhiều nhất của loài người và ngay từ tấm bé, chúng ta đã được cha mẹ thày cô dạy bảo để biết cách nói cảm ơn và xin lỗi đúng chỗ, đúng lúc, đúng người, đúng việc.

 
Tưởng chừng như đó là một câu chuyện đơn giản, mang nhiều lễ nghĩa giao tiếp được thấm nhuần từ khi còn tấm bé thế nhưng thực tế đang diễn ra thì đôi khi câu chuyện lại trở nên quá khó khăn nhất là hai chữ xin lỗi có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của người trong cuộc.
.

Nguồn: ANTV

.